dinsdag 16 januari 2018

Nog geen nieuwe cao voor BNR

De NVJ en de directie van BNR Nieuwsradio zijn na overleg over een nieuwe cao tot de conclusie gekomen dat de standpunten van beide partijen aanzienlijk uit elkaar liggen. De NVJ heeft een time-out ingelast en zal op woensdag 18 december in overleg treden met haar leden.

Verschil van mening bestaat ondermeer over de salarisverhoging. De NVJ zet in op een structurele verhoging van 3,5 procent, tegenover een werkgeversbod van 0 procent. De directie stelt bovendien voor om een cao voor anderhalf jaar af te spreken. Dat betekent dat de nullijn voor anderhalf jaar wordt aangeboden.

De NVJ wil verder dat er een objectief werkdrukonderzoek komt. De directie herkent weliswaar de geluiden van werkdruk, maar vindt ze wisselend van aard en van ernst. Het voorstel van BNR is daarom een medewerkersonderzoek in een bredere context te plaatsen.

De NVJ stelt ook voor dat er voor medewerkers van BNR Nieuwsradio die werkzaamheden verrichten voor het Financieele Dagblad een compensatieregeling komt. Het komt voor dat een BNR-medewerker met een lagere beloning samenwerkt met een collega van het FD. Volgens de directie is het door de cao-verschillen onvermijdelijk dat er verschillen in beloning zijn en wil eerst de raam-cao afwachten.

Bron: NVJ

Bericht delen