dinsdag 16 januari 2018

Mediafonds zoekt radioadviseurs

Het Mediafonds zoekt radioadviseurs. Het fondsbestuur wil zijn adviseursbestand aanvullen met deskundigen op het gebied van culturele radiodocumentaires en radiodrama. Van adviseurs wordt verwacht dat zij een grondige kennis hebben op de terreinen die het fonds bestrijkt en dat zij hun kwaliteitsoordeel kunnen motiveren.

Het Mediafonds (Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties) is een op grond van de Mediawet opgerichte stichting die subsidie verleent voor de ontwikkeling en de productie van cultureel programmamateriaal van en voor de landelijke en regionale publieke omroep. Het gaat daarbij met name om artistiek hoogwaardige dramaproducties, documentaires, kunst- en jeugdprogramma’s en e-cultuur projecten. Voordat het bestuur van het fonds een besluit neemt over aanvragen wint het advies in bij commissies van deskundigen.

De projecten die bij het fonds worden ingediend zijn door deskundigen binnen de publieke omroep al beoordeeld op programmeerbaarheid. Het fonds betrekt mede in zijn beoordeling of de projecten bijzonder zijn. Dat wil zeggen of zij zeldzaam zijn binnen de culturele programmering en of zij daaraan iets toevoegen. Aan iedere adviescommissie nemen dan ook, behalve de vakexperts, algemene deskundigen deel om met name ook over dit aspect te adviseren. Van deze adviseurs wordt verwacht dat zij een aantoonbare brede kennis hebben van het culturele veld en van de culturele programmering op radio, die blijkt uit publicaties, presentaties, gemaakte programma’s et cetera.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@mediafonds.nl. Doe dat vóór 18 februari 2015, onder vermelding van ‘adviseur radio’. Producenten van producties waarvoor bij het Mediafonds subsidie wordt aangevraagd komen niet in aanmerking.

Bron: Mediafonds/Broadcast Magazine

Bericht delen