dinsdag 16 januari 2018

Medewerkers Wereldomroep doen beroep op Tweede Kamer

Medewerkers van de Radio Nederland Wereldomroep hebben een beroep gedaan op de Tweede Kamer om in te grijpen in het meningsverschil tussen de ministers Van Bijsterveldt (OCW) en Rosenthal (Buitenlandse Zaken) over de financiering van de Wereldomroep.

De kwestie staat vrijdag opnieuw op de agenda van de wekelijkse Ministerraad. Ook dringt het omroeppersoneel aan op een aparte hoorzitting over de toekomst van de Wereldomroep.

Volgens woordvoerder Iede de Vries van het actiecomité van de Wereldomroep wil OCW vanaf 2013 op geen enkele manier meebetalen aan het in stand houden van de uitzendingen. In het regeerakkoord is in de mediaparagraaf vastgelegd dat er op de publieke omroep 200 miljoen moet worden bezuinigd. Daarnaast is in de buitenlandparagraaf van het regeerakkoord afgesproken dat de Wereldomroep met ingang van 2013 wordt overgeheveld van het ministerie van OCW naar dat van Buitenlandse Zaken.

“Wij horen nu uit Haagse bronnen dat OCW wel de taken van de Wereldomroep wil overhevelen, maar niet het bijbehorende budget. Daardoor wordt Buitenlandse Zaken, dat zelf 900 miljoen moet bezuinigen, met de Wereldomroep opgezadeld. OCW bezuinigt op die manier eind 2012 het hele budget voor de Wereldomroep weg, en zegt tegen Buitenlandse Zaken: zoek het maar uit. Dat kàn toch niet?”, zo merkt De Vries op.

Daarnaast wijzen de medewerkers in een brief aan de Vaste Kamercommissies van OCW en van Buitenlandse Zaken er op dat de andere omroepen niet tot 2013 maar tot 2015 de tijd hebben om geleidelijk aan hun bezuinigingstaakstelling te voldoen. De medewerkers vragen in een brief aan de Kamercommissies van OCW en van Buitenlandse Zaken om de vraagstukken rond de financiering en de toekomstige taken in een aparte hoorzitting te behandelen.

“Volgens ons moet het mogelijk zijn nu vast te stellen hoe de Wereldomroep zich de komende jaren moet ontwikkelen. Daar willen wij best over meedenken. Maar we willen in elk geval tot 2015 een soortgelijke overgang als die de andere omroepen krijgen. Om te voorkomen dat de toekomst van de Wereldomroep ondersneeuwt in andere Hilversumse omroepkwesties, lijkt separate Kamerbehandeling logisch”, aldus De Vries.

Lees verder bij Spreek’buis

Bericht delen