dinsdag 16 januari 2018

Kamer wil Hollandse muziek op Radio 2

Meer Nederlandstalige muziek op Radio 2. Een motie met die strekking van PVV-Kamerlid Martin Bosma is donderdag aangenomen in de Tweede Kamer. Na het omarmen van dat idee gingen veel balorige Kamerleden meteen met hun handjes in de lucht, alsof ze bij een concert waren. Op de laatste dag voor het zomerreces kon Kamervoorzitter Gerdi Verbeet dat wel waarderen. “Jammer dat u geen aanstekers bij u heeft,” lachte ze.

In de motie constateert Bosma dat het bieden van Nederlandstalig repertoire bij uitstek een publieke taak is. Volgens hem draagt het genre bijvoorbeeld bij aan het stimuleren van de Nederlandse taal. Hij verzoekt minister Marja van Bijsterveldt (Media) om over dit onderwerp prestatie-afspraken te maken met omroepkoepel NPO. Daarin moet volgens hem en de Kamermeerderheid worden vastgelegd dat Radio 2 tussen 7.00 en 19.00 uur ten minste 35 procent muziek van Hollandse bodem draait.

Directeur Herbert Visser van de commerciële radiozender 100% NL zegt in een reactie dat de politiek zich op geen enkele manier mag bemoeien met de programmering van publieke radiozenders. “Bij wet is geregeld dat de NPO bepaalt wat er op de publieke zenders wordt uitgezonden en niet de minister of Kamerleden. Ze hadden net zo goed een motie kunnen aannemen waarin staat dat in Nederland de zon vaker moet gaan schijnen.” Volgens Visser passen levensliederen van Dries Roelvink, Jannes en de Zangeres Zonder Naam helemaal niet in de formule van Radio 2. “De minister kan de motie dus niet uitvoeren.”

De NPO vindt de motie overbodig. “We zenden al veel Nederlandse muziek uit,” aldus een woordvoerder. Bovendien is het volgens de NPO niet de taak van politici om daarover te oordelen. “Het gaat om wat het publiek wil horen, niet om wat de politiek wil horen. De politiek moet afstand houden van inhoudelijke bemoeienis. Die grens komt gevaarlijk dichtbij.”

Bron: De Stentor

Bericht delen