dinsdag 16 januari 2018

Kabinet beëindigt subsidie FunX

Radiozender FunX krijgt na 2012 geen subsidie meer van het kabinet. Dat heeft minister Marja van Bijsterveldt bekend gemaakt in haar brief  over de publieke omroep. De subsidie voor minderhedenprogrammering wordt geheel geschrapt. Eén miljoen daarvan ging naar FunX, drie miljoen naar MTNL, dat programma’s maakt voor de lokale, regionale en landelijke publieke omroep. “Het kabinet beëindigt na afloop van de convenantperiode de structurele investering in specifieke minderhedenprogrammering, omdat het van mening is dat bestaande algemene media-instellingen daar in hun aanbod in moeten voorzien.”

De urbanzender had de stopzetting aan zien komen, maar is desalniettemin zeer geteleurgesteld. Volgens FunX-mediadirecteur Cherylla Ganpatsingh heeft het stoppen van de subsidie nog geen gevolgen voor de luisteraars: “Funx blijft het merk dat het was en zal altijd kracht blijven uitstralen. Zeker in de politieke omstandigheden waarin we nu zitten is FunX juist het tegengeluid. FunX laat zien dat multiculturaliteit absoluut een meerwaarde heeft en geslaagd kan zijn. Dat zal ondanks de bezuinigingen overeind blijven”.

Bron: 3VOOR12

Bericht delen