dinsdag 16 januari 2018

Directeur Publieke Omroep Amsterdam vertrekt

Rudolf Buurma vertrekt na 12 jaar als directeur van de Publieke Omroep Amsterdam per 1 november. Buurma, die in 2004 aantrad, heeft met veel enthousiasme en energie gewerkt voor de publieke omroep van de stad.

Hij heeft ervoor gezorgd dat de SALTO-zenders gedigitaliseerd werden en dat de Publieke Omroep Amsterdam binnen het medialandschap haar positie heeft kunnen bestendigen en versterken.

De raad van toezicht is Buurma erkentelijk voor zijn grote inzet. Buurma heeft de Publieke Omroep Amsterdam geleid in zeer turbulente jaren van het mediatijdperk. Buurma benadrukt dat hij de afgelopen 12 jaar als bijzonder inspirerend en enerverend heeft ervaren.

“Elk eind is een nieuw begin en daar kijk ik met veel nieuwsgierigheid naar uit. Met trots kijk ik terug op een lange periode van mijn carrière. Nieuwsvoorziening is onlosmakelijk verbonden met de democratie, dat geldt ook voor de stad Amsterdam. Het is daarom goed dat de toekomst van AT5 voor de komende jaren is veilig gesteld. Ook de toekomst van jongerenzender FunX is in goede handen bij de huidige samenwerkingspartners. De zeven SALTO Public Access zenders wens ik het allerbeste toe.”

Bron: Publieke Omroep Amsterdam/Broadcast Magazine

Bericht delen