dinsdag 16 januari 2018

Dekker ondersteunt vorming streekomroepen

De deze week gepubliceerde Mediabrief gaat in op de toekomst van het publieke omroepbestel in het algemeen, en de lokale omroepen in het bijzonder. Staatssecretaris Dekker koerst daarbij aan op de realisatie van één publiek mediabestel, waar de lokale omroepen door de vorming van streekomroepen onderdeel van uitmaken.

Dekker ondersteunt de professionalisering van de lokale omroepen vanwege ‘hun belangrijke functie binnen het gehele mediabestel’. Daarbij zegt hij een substantiële bijdrage toe aan de realisatie van een adequate collectieve infrastructuur voor de uitwisseling en distributie van content.

Voorzitter Martijn Vroom: “De OLON bepleit al langer een eenduidige regie op het publieke omroepbestel, waardoor samenwerking tussen de landelijke, provinciale en lokale omroepen versterkt kan worden. Dat leidt tot een hogere maatschappelijke waardecreatie, betere vindbaarheid, hogere relevantie en veel efficiëntere inzet van publieke middelen. We zijn dan ook verheugd dat de staatssecretaris ook de regionale omroepen aanspoort om nu echt werk te maken van samenwerking met de lokale omroepen, door één aanspreekpunt te vormen, net zoals de OLON één aanspreekpunt gaat organiseren voor collectieve voorzieningen en arrangementen.”

Daarbij wijst de staatssecretaris op het belang van échte regionale binding, “zoals Twentenaren of West-Friezen”. Juist de publieke lokale omroepen kunnen dat passende media-aanbod vanuit hun samenwerking in streekomroepen als geen ander bieden.

De lokale omroepen zijn dan ook de staatsecretaris erkentelijk dat hij nu de daad bij het woord voegt en concrete financiële en beleidsmatige ondersteuning biedt aan de vorming van de streekomroepen. Daarmee kan de sector haar eigen initiatief tot kwaliteitsverbetering en professionalisering verder kracht bij zetten.

Bron: OLON

Bericht delen