dinsdag 16 januari 2018

ClassicRadio675 wil langdurige AM-vergunning

ClassicRadio675 is een landelijk nieuw radioinitiatief van ervaren radiomakers, die vinden dat er te weinig te horen is voor de doelgroep 40-69. Het station wil de leegte vullen op de middengolf die NPO Radio 5 Nostalgia achterlaat als die zender van de AM verdwijnt in september.

ClassicRadio675 gaat gebruik maken van AM-frequentie 675 kHz, maar ook van een landelijk digitaal (DAB+) netwerk.

ClassicRadio675 ondervindt, bij de realisatie en het vinden van financiële partners, grote hinder door het feit dat de vergunningen maar voor twee jaar zijn. Dat probleem is er ook voor andere AM-collega’s. Daarom roepen de initiatiefnemers Henk Kamp, de minister van EZ, op in een open brief om op zeer korte termijn over te gaan tot het verlengen van de AM- en bijbehorende DAB-frequenties.

De inhoud van de open brief is als volgt:

Op de AM of middengolf zenden partijen uit met vrijwel allemaal een (zeer) beperkt budget. Het gaat om doelgroepzenders met religieuze of etnische achtergrond. Daarnaast zijn er stations die bijzondere muzieksoorten brengen voor een specifieke (leeftijds-) doelgroep. Op korte termijn moeten zij investeren in digitale radio (DAB+) en AM zendmasten. Daarnaast wordt nu extra ruimte verdeeld voor DAB waar graag gebruikt van wordt gemaakt voor de toekomst. Het zou echter te triest voor woorden zijn als er na twee jaar weer gestopt moet worden, en alle investeringen van deze partijen, die het al moeilijk genoeg hebben, teniet zouden worden gedaan.

Op extra DAB-frequenties zouden wij in combinatie met een bestaande AM vergunning graag een nieuwe landelijke zender beginnen voor een oudere doelgroep die thans slecht bediend wordt met radio programma’s. ClassicRadio675 is een uniek en opvallend initiatief voor een zender die zowel landelijk op DAB als op middengolf is te ontvangen. Hierop wordt zeer positief gereageerd, maar de korte vergunningsperiode van twee jaar, danwel de onzekerheid over een verlenging, is een sterke belemmering voor participanten.

Bij deze verzoeken wij u dringend de vergunningen voor AM en de daaraan gekoppelde DAB-capaciteit per 1-9-2017 te verlengen voor tenminste 10 jaar. Een verlenging van AM- en de daaraan gekoppelde DAB-capaciteit staat nieuw beleid voor AM niet in de weg. Daartoe zijn voldoende vrijliggende en vrijkomende frequenties voorhanden. DAB+ is de oplossing voor de frequentieschaarste en kan dus ook probleemloos verlengd worden. Er komt ook nog meer DAB frequentieruimte vrij. Tevens raakt dit niet aan uw besluitvorming inzake FM-frequenties: veilen of verlengen. Graag een positief besluit voor komende 24 augustus als de inschrijftermijn voor de huidige verdeling van extra DAB-ruimte afloopt.

Bron: Quality RTV/Broadcast Magazine

Bericht delen