dinsdag 16 januari 2018

Buma/Stemra verdubbelt tarieven

Buma/Stemra heeft een deel van haar tarieven op geluidsdragers (Stemra) vrijwel verdubbeld. Het gaat om het zogenaamde vergoedingspercentage: per verkochte geluidsdrager ontvangt Stemra een vergoeding, die de stichting doorbetaalt aan auteurs. Daar houdt Stemra weer een vergoeding op in en dat percentage is nu verdubbeld. De verhoging is per 1 april 2011 van kracht. Dat heeft de Stichting Stemra deze week per brief aan haar leden medegedeeld. De Stichting zegt geen keuze te hebben: “Stemra maakt gewoon verlies”.

Volgens Bas Erlings, Senior Communicatie en PR adviseur van Buma/Stemra, is de verhoging voor Stemra bittere noodzaak. “De tarieven zijn al decennia hetzelfde gebleven, terwijl de afgelopen jaren de markt wel met 15% per jaar is gedaald. De kosten voor het incasseren zijn wel gelijk gebleven, maar de bedragen die we incasseren zijn veel lager”. In de brief staat dat ‘over de afgelopen 10 jaar de omzet op fysieke verkopen meer dan gehalveerd’ is. “Op een gegeven moment is dat niet meer te betalen voor ons. Anders houdt het op voor Stemra.”

De Stichting Stemra wijt de teruglopende verkoop van geluidsdragers aan het ‘gebrek aan bescherming van auteursrechtelijk beschermd materiaal op het internet’.

Bron: 3VOOR12

Bericht delen