dinsdag 16 januari 2018

Buma/Stemra keert in 2013 € 166 miljoen uit

Buma/Stemra heeft in 2013 € 166,0 miljoen uitgekeerd aan componisten, tekstschrijvers, uitgevers en aan sociale en culturele doeleinden, zo blijkt uit het door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde jaarverslag 2013.

Dat is een toename van € 2,0 miljoen ten opzichte van 2012. Bij Buma is het uitgekeerde bedrag met € 2,2 miljoen toegenomen en bij Stemra liep het bedrag met ruim € 0,2 miljoen terug.

Buma heeft in 2013 € 128,4 miljoen uitgekeerd aan haar leden, deelnemers en buitenlandse organisaties. In 2012 was dat bedrag nog € 126,4 miljoen. Daarnaast is in 2013 € 10,1 miljoen toegevoegd aan het Fonds voor Sociale en Culturele doeleinden. In totaal is in 2013 dus € 138,5 miljoen uitgekeerd: een stijging van € 2,2 miljoen. Stemra heeft in 2013 € 27,4 miljoen uitgekeerd aan aangeslotenen, deelnemers en buitenlandse organisaties. Een daling bij Stemra van ruim € 0,2 miljoen ten opzichte van 2012. Deze daling wordt veroorzaakt door de afnemende rechtenopbrengsten als gevolg van aanhoudende daling van de verkoop van fysieke dragers.

Hein van der Ree, CEO Buma/Stemra: “Ondanks de ongunstige trends en uiteenlopende marktontwikkelingen is het ons weer gelukt om bij Buma meer te incasseren en uit te keren voor het openbaar maken van muziek. De Stemra-inkomsten, die voor een belangrijk deel bestaan uit de verkoop van dvd’s en cd’s, zijn opnieuw teruggelopen. De verwachting is dat de dalende trend in de markt van mechanisch recht zich ook in 2014 en de jaren daarna zal voortzetten. Daarom voeren we momenteel analyses uit om de Stemra-activiteiten in de huidige marktomstandigheden te optimaliseren. Zo wordt gekeken naar verregaande internationale samenwerkingen, het mogelijk uitbesteden van activiteiten en mogelijkheden in de aanpassing van procedures en processen.”

Bron: Buma/Stemra

Bericht delen