dinsdag 16 januari 2018

Bijna een derde lokalen heeft financiële zorgen

De financiële situatie van ongeveer 30 procent van de lokale omroepen is zorgelijk. Dit constateert het Commissariaat voor de Media in zijn driejaarlijkse Evaluatie Bekostiging Lokale Omroepen. Dit percentage is in de afgelopen periode ongeveer gelijk gebleven. Naarmate het verzorgingsgebied groter is, zijn de financiële zorgen meestal ook groter.

Bijna alle Nederlandse gemeenten (98%) betalen mee aan de lokale publieke omroep binnen hun gemeentegrenzen. Sinds 1 januari 2015 geldt hiervoor een richtbedrag van minimaal €1,14 per huishouden. Het Commissariaat voor de Media concludeert uit de gegevens die het van de lokale omroepen ontvangt, dat 79% van de gemeenten zich hieraan houdt. Afgezet tegen het oude richtsbedrag van €1,30 per woonruimte haalt echter slechts 41% van de gemeenten dit minimum. Een toenemend aantal gemeenten maakt wel meerjarige afspraken met de lokale omroep, zodat de continuïteit van het niveau van de bekostiging gewaarborgd is.

Volgens het zogeheten vernieuwingsconvenant van VNG en OLON zouden lokale publieke omroepen in staat moeten zijn om minimaal de helft van hun inkomsten zelf te genereren. Het Commissariaat constateert echter dat de baten van lokale omroepen in de afgelopen vijf jaar zijn gedaald. Twee derde van de lokale omroepen haalt in 2014 de norm van 50 procent niet. Deze omroepen worden dus voor meer dan de helft bekostigd door de gemeente. Daarbij geldt gemiddeld genomen: hoe groter het verzorgingsgebied van de lokale omroep, hoe lager het percentage eigen inkomsten. Het Commissariaat signaleert dat voor de lokale omroepen hiermee de afhankelijkheid van de gemeentelijke bekostiging toeneemt, maar heeft voor de bekostiging nergens voorwaarden aangetroffen die raken aan de redactionele onafhankelijkheid.

Overigens hebben steeds meer Nederlanders de beschikking over een lokale publieke media-instelling. De dekkingsgraad van lokale omroepen in Nederland is tussen 2010 en 2015 gestegen van 89% naar 92%. Het percentage omroepen dat twee of meer gemeenten bedient, is eveneens licht gestegen van 19% in 2013 naar 21% in 2015.

Bron: CvdM/Broadcast Magazine

Bericht delen