dinsdag 16 januari 2018

Bezuiningen Wereldomroep treffen ook BFN

Deze week hebben de vakbonden CNV Media, FNV Kiem en NVJ bij de Wereldomroep een personeelsbijeenkomst georganiseerd om te praten over de stand van zaken van het sociaal plan. Tijdens de goed bezochte bijeenkomst kwam ook de positie van collega’s die bij Broadcast Facilities Nederland werken ter sprake. BFN beheert de vijf professionele geluidsstudio’s in het gebouw van de Wereldomroep in Hilversum, alsmede de studio van WNL in Amsterdam.

Door de bezuinigingen die de Wereldomroep gaan treffen komt ook deze dochtermaatschappij onder druk te staan. Tijdens de vergadering werd er een motie ingediend: collega’s bij BFN zouden onder het komende sociaal plan moeten vallen. De motie is unaniem aangenomen. Naast de positie van BFN waren er ook vragen over de plaatsmakersregeling en een eventuele ouderenregeling. De opmerkingen van de leden zijn meegenomen in het overleg met de directie dat aansluitend aan de bijeenkomst plaatsvond.

Al is er nog geen principe-akkoord bereikt, toch is een aantal stappen gezet op weg naar een goed sociaal plan. Gekeken is of de plaatsmakersregeling nog aantrekkelijker kan worden gemaakt, zodat medewerkers die dat graag willen met een afdoende vergoeding kunnen vertrekken, waardoor anderen kunnen aanblijven. Ook is er een spijtoptantenregeling opgenomen: werknemers die binnen de aanzegtermijn een andere betrekking vinden kunnen terugvallen op het sociaal plan. Ten slotte is er besloten om de mogelijkheid van een eventuele ouderenregeling in een kleiner comité te bespreken. De bevindingen van dit comité zullen worden meegenomen in de onderhandelingen.

Bron: CNV Media/Broadcast Magazine

Bericht delen