Hilversum lanceert subsidieregeling Lokale Media
vrijdag 8 mei 2020

Hilversum lanceert subsidieregeling Lokale Media

“Dat de media van vitaal belang zijn voor Nederland, is in deze tijd van crisis maar weer eens extra duidelijk geworden. Voor een goede informatievoorziening, maar ook in het verbinden van mensen. Normaal staan we daar allemaal niet zo bij stil, maar juist nu merk je hoe belangrijk dat eigenlijk is.”

Aldus Gerard Kuipers, de opvolger van Wimar Jaeger als wethouder Economie & Media van de gemeente Hilversum, in de nieuwe editie van mediavakblad BM. “Daarnaast is de mediasector natuurlijk ook van groot belang voor de werkgelegenheid en de identiteit van Hilversum. We werken dan ook nauw samen met de mediasector en doen alles binnen onze mogelijkheden om de sector ook in deze lastige tijd te steunen.”
Zo heeft Hilversum, naast de maatregelen vanuit het rijk, een aanvullend pakket aan maatregelen vastgesteld om ondernemers (media en andere sectoren) te ondersteunen. Het lokale pakket omvat zaken als:

  • uitstel van het betalen van lokale belastingen;
  • coulant omgaan met subsidies (bijvoorbeeld voor Dutch Media Week en partijen als Media Perspectives en Hilversum Marketing);
  • het garanderen van de Stadsfonds-inkomsten (waar evenementen als Dutch Media Week en verbeteringen op het Media Park uit gefinancierd worden);
  • en belangenbehartiging voor de mediasector.

Interessant in dit kader is ook de subsidieregeling Lokale Media. Deze is door B&W vastgesteld en kreeg half april de zegen van de raadscommissie. Bedoeling is een onafhankelijk Hilversums mediafonds op te zetten dat zich richt op de opgave om lokale/regionale media en journalistiek voor Hilversum te behouden en projectmatige subsidies te verstrekken voor lokale (onderzoeks)journalistiek. De regeling heeft een looptijd van maximaal drie jaar. Dit voorstel is aangepast aan de nieuwe en urgente behoeften die zijn ontstaan na uitbraak van het coronavirus.

Bron: Hilversum/BM

Bericht delen