dinsdag 16 januari 2018

RTL Nieuws krijgt subsidie van Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft RTL Nieuws een subsidie van € 92.500,- toegekend voor het project RTL Nieuws Facts. RTL gaat een platform ontwikkelen waarop nieuwswaardige datagegevens op basis van een combinatie van onderzoeksjournalistiek, datajournalistiek en Wob-procedures worden onthuld, ontsloten en relevant gemaakt voor consumenten en professionele gebruikers zoals andere media.

Het project richt zich op voor burgers belangrijke informatie met als focus: verkeer, veiligheid, gezin, werk, gezondheid en geld. Dit platform kan nieuws en informatie opleveren die anders niet beschikbaar zouden zijn gekomen en waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de transparantie van het bestuur en de democratische meningsvorming. Deze informatie wordt vervolgens crossmediaal (internet, tv, tablets) door RTL Nieuws ontsloten.

De betrokkenheid van de burger wordt vergroot door de gelegenheid te geven om via reactiemodules en sociale media de redactie van het platform van tips of inhoudelijke bijdragen te voorzien. Met deze nieuwe journalistieke werkwijze zal het project naar de mening van het Stimuleringsfonds de innovatie in de persbedrijfstak ten goede komen.

In totaal heeft het Stimuleringsfonds bijna 1,8 miljoen euro voor persinnovatie uitgetrokken.

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen