dinsdag 16 januari 2018

Rechter mag speler voor illegale filmstreams verbieden

Woensdag is een belangrijke stap voorwaarts genomen in de voortdurende strijd tegen piraterij. In de zaak van Stichting Brein tegen Fimspeler bepaalde de hoogste Europese rechter (HvJEU) dat de verkoop van mediaspelers inbreuk maakt als daarop add-ons zijn geïnstalleerd die linken naar streaming websites met illegaal aanbod. 

Ook bepaalde het Europees Hof dat het maken van een tijdelijke kopie bij streamen geen rechtmatig gebruik oplevert. Het arrest geldt per direct en heeft Europabrede werkingskracht, hierdoor vormt het een belangrijke steun in de rug voor het – kunnen – aanpakken van piraterij.

De commerciële omroepen, verenigd in de VCO, willen bij de uitspraak benadrukken dat de bestrijding van piraterij noodzakelijk is voor het beschermen van het investeringsklimaat in de creatieve sector. Alle betrokken partijen in de waardeketen van het audiovisueel product dienen hierin een actieve rol te spelen ter bescherming van de gedane investeringen. 

Het internationale terugverdienmodel staat onder druk als op illegale wijze audiovisuele content wordt onttrokken aan het economisch handelen. Nederland behoort tot de koplopers in Europa waar het gaat om piraterij, met een geschatte inkomstenderving van honderden miljoenen euro’s voor auteurs, content-eigenaren of mediapartijen tot gevolg. Wanneer deze situatie niet gekanteld wordt, zal een vergaand negatief effect op producties en uitzendingen, met in het verlengde daarvan investeringen en werkgelegenheid, onvermijdelijk zijn

Bron: Vereniging voor Commerciële Omroepen/BM

Bericht delen