dinsdag 16 januari 2018

Raad voor Cultuur wil in gesprek met Netflix en Ziggo

Geen nieuwe bezuinigingsslag voor kunst en cultuur, maar juist investeren in de sector. Bij het begin van de verkenningen voor een nieuw kabinet is dat de hoop van Marijke van Hees, voorzitter van de Raad voor Cultuur. In de afgelopen verkiezingsstrijd was cultuur geen prioriteit.

Vanaf 2013 zijn theatergezelschappen, orkesten, musea en andere culturele instellingen geconfronteerd met forse ingrepen. Er kwam 200 miljoen minder beschikbaar.

“Natuurlijk wil je als voorzitter van de Raad voor Cultuur graag dat er aandacht is voor het complete plaatje als het cultuur en kunst gaat”, zegt Van Hees. “Daar zijn behoud van tradities en discussies over erfgoed onderdeel van, maar er is ook experiment, vernieuwing, design. Er zijn beeldend kunstenaars en muzikanten elke dag met passie bezig in deze sector en daar wil je liever ook aandacht voor hebben. Het is veel meer dan economie en geld. Het is een binding van mensen, met emoties en waarden die je op allerlei manieren kunt uitdrukken. Het is van alle eeuwen. Het is belangrijk om te realiseren dat het geen hobby is van deze tijd.”

“Als je kijkt naar een formatie met CDA en D66, dan zie je eigenlijk dat vooral D66 in haar verkiezingsprogramma heeft aangegeven dat er meer geld naar kunst en cultuur moet. Er wordt gesproken over 100 miljoen. Heel belangrijk is ook dat er wordt gesproken over geld voor onderwijs Daarin is cultuur een belangrijk aandachtspunt. Overigens ook van meer partijen, maar VVD en CDA zijn er niet erg uitgesproken over.”

De Raad voor Cultuur wil ook spoedig in gesprek met commerciële televisieaanbieders als Netflix en Ziggo. “Die verandering gaat in tomeloze vaart. Je ziet dat die bedrijven profijt hebben van de distributie van kwalitatief goede programma’s en daar heel veel aan verdienen, maar dat de producenten soms het nakijken hebben, of er te weinig voor terugkrijgen. Dus we moeten dat vraagstuk een centrale rol geven en ook adviezen geven om dat te veranderen.”

Bron: NOS/BM

Bericht delen