dinsdag 16 januari 2018

Plasterk: 'Digitaal adverteren NPO aan banden'

Mediaminister Ronald Plasterk wil advertenties op internetsites van de publieke omroep aan banden leggen. Dat zegt hij een interview met Villamedia magazine, dat op vrijdag 15 januari verschijnt. “De publieke omroep komt anders wel heel erg in het vaarwater van de kranten.”

In tegenstelling tot adverteren via publieke televisie waarbij – wanneer je dit verbiedt – het geld volgens Plasterk linea recta naar de commerciële omroepen verhuist, verwacht hij op internet wel een substitutie-effect. “Bij websites van publieke omroepen wil ik daarom kritisch kijken of dat niet beperkt kan worden.”

Hij staat achter het idee van NPO-topman Hagoort om het aantal omroepen te verminderen. Ook de grotere ledenomroepen kunnen fuseren. “Daar moeten wij als wetgevende partij aan meewerken. Nu geven we geld naar rato van het aantal leden, met een maximum bij 400.000 leden. Als twee omroepen met beide 400.000 leden fuseren, zouden ze zichzelf van de helft van hun inkomsten beroven. Daar moeten we dan wat aan doen. Ik zou het ongewenst vinden als de wetgeving dat door financiële prikkels onmogelijk maakt.”

Lees verder bij Villamedia

Bericht delen