Dinsdag 16 januari 2018

Providers weigeren steun aan Dutch Filmworks

Zowel KPN als Ziggo verklaren tegenover MovieScene niet in te gaan op verzoeken van Dutch Filmworks, of welke andere distributeur dan ook, om downloaders te waarschuwen of te beboeten.

Dutch Filmworks heeft een lijst in bezit met IP-adressen waarmee hun films en tv-programma’s illegaal zijn gedownload. Deze lijst heeft de distributeur gekregen van een Duits bedrijf dat ook andere distributeurs van IP-gegevens voorziet. Alleen de providers kunnen het IP-adres koppelen aan een persoon via de zogenaamde NAW gegevens. Maar hier strandt vooralsnog het initiatief van Dutch Filmworks.

De woordvoerder van KPN meldt dat er nog geen verzoek om NAW-gegevens is gekomen en zegt de suggestie die in een artikel in de Volkskrant wordt gedaan ook erg verregaand te vinden. “Uitsluitend duidelijk onderbouwde klachten, met als indicatie ‘onmiskenbaar onrechtmatige’ handelingen worden daarbij door ons in behandeling genomen. Wij zullen echter nooit zomaar ingaan op verzoeken om NAW-gegevens”, aldus de KPN woordvoerder.

Ziggo meldt desgevraagd niet met Dutch Filmworks gesproken te hebben en dat het alleen informatie over zijn klanten verstrekt als dat van een rechter moet. Alleen Brein heeft Ziggo eerder gevraagd om NAW-gegevens, maar dat verzoek is niet ingewilligd. Dutch Filmworks heeft intussen wel bij het College Bescherming Persoonsgegevens de vraag neergelegd wat vanuit het oogpunt van privacy wel en niet mag.

Bron: MovieScene/Broadcast Magazine

Bericht delen