dinsdag 16 januari 2018

Online video planningstool voor SPOT zenders

De SPOT zenders Ster, RTL en SBS introduceren in samenwerking met Media Buying Systems (MBS) een nieuwe tool waarmee online video campagnes gepland kunnen worden. Hiertoe is in de eerste week van september de bestaande TV software van MBS uitgebreid met online video.

De meerderheid van de mediabureaus maakt van deze software gebruik voor de planning van TV campagnes.

De online video module kan gebruikt worden voor het aanvragen van campagnes bij Ster, RTL en SBS. De module communiceert rechtstreeks met de server van de zenders, waardoor planners direct feedback krijgen. Op dezelfde wijze wordt de module ook gebruikt voor het monitoren van online video campagnes. Mediabureaus kunnen hiermee in één handeling de gerealiseerde impressies over alle zenders rapporteren. Naast impressies wordt ook data als het aantal clicks, CPM tarief, gehonoreerd budget, completion rates en Click Through Ratio gerapporteerd.

Met de online video module van MBS nemen de SPOT zenders een voorschot op de online GRP’s die Stichting Kijkonderzoek (SKO) in 2015 met haar nieuwe online video onderzoek wil gaan rapporteren. SKO zal in het eerste kwartaal starten met publicatie van resultaten op device niveau (impressies). De timing is om in het vierde kwartaal van 2015 te starten met publicatie van resultaten op doelgroep niveau (GRP’s, contacten en bereik).

Op dit moment werkt de module van MBS met online impressies, die door de zenders gerapporteerd worden. De timing is om in het eerste kwartaal van 2015 over te stappen op de online impressies van SKO en hier in het vierde kwartaal van 2015 de resultaten op doelgroep niveau aan toe te voegen.

De verwachting van SPOT is dat meer SPOT zenders en online video platforms zich in de loop van 2015 zullen aansluiten op de online module van MBS. BrandDeli heeft al aangegeven in het eerste kwartaal 2015 deel te gaan nemen en MBS is in gesprek met onder meer TMG, Sanoma en Youtube over deelname in deze nieuwe online video module.

De SPOT zenders spelen met deze nieuwe optie in op de ontwikkeling bij mediabureaus waar tv-planners steeds vaker ook de planning doen van online video campagnes.

Bron: SPOT/Broadcast Magazine

Bericht delen