dinsdag 16 januari 2018

ACM: NPO overtreedt regels voor plaatsen cookies

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld dat de NPO de regels voor het plaatsen van cookies overtreedt. Op verschillende websites die de NPO beheert, plaatst de NPO cookies bij gebruikers zonder dat zij daarover voldoende zijn geïnformeerd en zonder dat zij daarvoor op de juiste wijze toestemming hebben gegeven.

Hiermee overtreedt de NPO de regels rondom het plaatsen van cookies uit de Telecommunicatiewet. ACM heeft de NPO de afgelopen maanden diverse malen in de gelegenheid gesteld haar websites op de genoemde punten aan te passen en daarmee aan de regels te voldoen. Aangezien dit tot nu toe niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, legt ACM een last onder dwangsom op om de NPO te dwingen tot aanpassingen.

Als de NPO niet binnen vier weken de vereiste verbeteringen doorvoert, moet zij een dwangsom betalen van € 25.000 per week tot een maximum van € 125.000.

Bron: Autoriteit Consument & Markt/Broadcast Magazine

Bericht delen