dinsdag 16 januari 2018

Nieuw online bereikonderzoek

De Verenigde Internet Exploitanten (VINEX) en Stichting KijkOnderzoek (SKO) hebben hun handtekening gezet onder het contract voor het Nederlands Online Bereik Onderzoek (NOBO). NOBO wordt uitgevoerd door TNS-Nipo en Kantar Media en is een nieuwe standaard voor het digitale bereikonderzoek in Nederland.

In NOBO werken alle grote mediabedrijven, PMA en BVA samen. Met NOBO is het voor het eerst mogelijk om het internetgedrag van personen op alle platformen, cross-device en op detailniveau te meten en te rapporteren. De samenwerking leidt tot een groter, kwalitatief hoogwaardig panel van vijfduizend leden. Hierdoor kunnen alle relevante online video content en online commercials nog beter worden gemeten.

SKO krijgt hiermee eind 2015 het VideoTotaal, een nieuwe standaard waarin het totale kijkgedrag, online en offline, wordt geïntegreerd. Behalve het meten van bereik in een panel, gaat NOBO ook censusdata van websites, apps en digitale content leveren. Censusdata zijn tellingen van bijvoorbeeld het aantal pageviews, sessies, streamstarts, downloads en visits. Door censusdata en paneldata met elkaar te combineren, ontstaat een hybride model dat het totale internetgedrag van de Nederlandse bevolking in beeld brengt. De eerste resultaten van NOBO worden in het vierde kwartaal van 2015 verwacht.

BVA bond van adverteerders is een groot voorstander van NOBO en de samenwerking tussen VINEX en SKO. Olaf Croon, directeur van BVA: “Vanuit de wetenschap dat de advertentiemarkt steeds meer acteert op basis van een digital driven society, hecht BVA er belang aan dat er een door de markt geïnitieerd en breed gedragen online bereik- en censusonderzoek komt. BVA is verheugd dat NOBO niet alleen draait om het meten van content en websites, maar ook een basis vormt om campagne-evaluaties mogelijk te gaan maken.”

Joris van Lierop, voorzitter van VINEX: “De totstandkoming van NOBO en de samenwerking met SKO vormen het nieuwe fundament van VINEX. De weg die we nu inslaan, zal leiden naar de nieuwe standaard voor het meten en rapporteren van online bereik. Dat is voor alle grote mediabedrijven van groot belang. Ik ben enorm trots dat VINEX hierin een belangrijke rol speelt.”

Bas de Vos, directeur van SKO: “NOBO levert een groot aantal voordelen op waar de markt in de breedte en wij als SKO specifiek van profiteren. De mogelijkheden om het bereik van online video content en online video advertising nog beter te meten voor een brede groep van media-exploitanten, nemen toe en verstevigen de kwaliteit van de cijfers en straks van het VideoTotaal.”

Bron: SKO/Broadcast Magazine

Bericht delen