dinsdag 16 januari 2018

Fries mediaplatform in de maak

‘Podium Fryslân’ is de voorlopige werktitel van het nieuwe Friese platform dat Omrop Fryslân in het laatste kwartaal van dit jaar wil starten. Het idee voor het multimediale platform is door de Omrop bedacht in opdracht van de provincie Fryslân. Alle bestaande media-organisaties in Friesland zouden hiermee hun voordeel moeten doen.

De kosten voor het online platform zijn voor het eerste jaar begroot op 350.000 euro (2014-2015) waarvan de provincie Fryslân 200.000 euro subsidie neertelt. Het platform moet volgens het conceptplan uiteindelijk zonder subsidies kunnen bestaan vanaf 2016.

De provincie denkt dat een experiment in het medialandschap hard nodig is omdat het traditionele verdienmodel van kranten ook zal verdwijnen. Er moeten nieuwe modellen en initiatieven komen om de kwaliteit van de journalistiek te waarborgen.

Bij de start van ‘Podium Fryslân’ zullen de traditionele media (Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Omrop Fryslân) eerst een deel van hun nieuwsberichten centraal publiceren. Er worden ook gezamenlijk producties gemaakt.

Bron: Waldnet/Omrop Fryslân

Bericht delen