dinsdag 16 januari 2018

'Downloaden uit illegale bron is verboden'

Het downloaden uit een illegale bron valt volgens het EU Hof niet onder de Thuiskopieregeling. Dit houdt in dat diensten die het downloaden van illegaal aanbod faciliteren ook illegaal zijn zonder dat hoeft te worden bewezen dat zij iets van doen hebben met het illegale aanbod zelf.

Dit is belangrijk voor de handhaving omdat een deel van de handelaars in illegaal aanbod zich erop zijn gaan toeleggen om zich technologisch zover mogelijk van het illegale uploaden verwijderd te houden en enkel het downloaden daarvan te vergemakkelijken. Zulke handelaars kunnen zich nu niet meer verschuilen achter het argument dat downloaden van illegaal aanbod is toegestaan.

“Het gaat Brein om het aanpakken van illegale handelaars en op het internet zijn dat de sites en diensten die er hun business van maken om toegang tot illegaal aanbod te faciliteren”, zegt Brein-directeur Tim Kuik. “Uiteraard is het daarbij wel van het grootste belang dat wij blokkering kunnen vorderen van de toegang tot hardnekkig illegale websites. Dat werd onlangs door het hof Den Haag in hoger beroep afgewezen. Brein stelt daartegen cassatie in bij de Hoge Raad. Het Europees hof heeft sindsdien in een andere zaak (UPC Wien) geoordeeld dat rechthebbenden zulke blokkering mogen vorderen en dat ISP’s ervoor moeten zorgen dat die voldoende ontmoedigend is.”

Bron: Broadcast Magazine/Brein

Bericht delen