dinsdag 16 januari 2018

Archief Wereldomroep weer toegankelijk

Het internetarchief van de Wereldomroep is weer online toegankelijk. Het archief bevat internetartikelen en radio-uitzendingen van de jaren vóór 2013, toen de Wereldomroep met haar oude activiteiten stopte en opging in RNW Media.

De directie van RNW Media besloot begin dit jaar om de website www.rnw.nl offline te halen. Die site was vele jaren een verzamelplaats voor duizenden webartikelen en radio-uitzendingen in tien talen, gericht op een wereldwijd publiek. Het archiefmateriaal komt vanaf nu op de nieuwe website archief.wereldomroep.nl. Volgens de directie van RNW Media is er door dit nieuwe webadres en door een duidelijke tekst op alle archiefpagina’s voor de gebruikers geen verwarring meer over de oude en nieuwe taken van RNW Media.

Het besluit om het archief offline te halen, leidde tot protesten van oud-medewerkers en gebruikers van de Wereldomroep. Zij vreesden dat het journalistieke erfgoed van de Wereldomroep verloren zou gaan. Bovendien wezen ze op de volgens hen bestaande maatschappelijke functie door het bewaren van dit materiaal. RNW Media-directeur Robert Zaal zegt blij te zijn dat hij deze angst nu kan wegnemen. “Voor ons is dat journalistieke erfgoed ook belangrijk. Door deze nieuwe archiefwebsite is er een helder onderscheid gekomen tussen de oude en de nieuwe organisatie. Bovendien zijn we er in geslaagd de kosten die de oude site met zich meebracht behoorlijk terug te dringen.”

De artikelen op archief.wereldomroep.nl blijven voor onbepaalde tijd beschikbaar en doorzoekbaar. De audio wordt voor een beperkte periode online gezet. Tot september hebben oud-medewerkers en luisteraars de tijd om de uitzendingen die ze willen bewaren of hergebruiken te downloaden. Daarna zal RNW Media de toegang sluiten. Dat gebeurt volgens de organisatie vooral vanwege de hoge kosten van het opslaan en ontsluiten van de audiobestanden, die een enorme omvang hebben. De content die nu weer online beschikbaar is omvat al het materiaal dat vóór januari 2015 op www.rnw.nl te vinden was.

Klik hier om naar het archief te gaan.

Bron: RNW Media/Broadcast Magazine

Bericht delen