dinsdag 16 januari 2018

Google, Facebook en Apple investeren € 1,7 miljard in offline media

De grootste global players Google/YouTube, Facebook en Apple besteden € 1,7 miljard in offline media. Dit blijkt uit een analyse die Nielsen in opdracht van Screenforce heeft uitgevoerd in de 11 landen waar Nielsen de bruto mediabestedingen in kaart brengt.

Het grootste deel van het offline mediabudget gaat naar televisie, namelijk 84 procent ofwel € 1,5 miljard.

Uit de analyse door Nielsen op basis van de tariefkaart blijkt dat de global players het meest spenderen in de Verenigde Staten. In een belangrijke markt als China daarentegen wordt nog nauwelijks geadverteerd als gevolg van de blokkade door de overheid van platforms als Google en Facebook met de Great Firewall. Van de drie geanalyseerde global players is Apple veruit de grootste adverteerder.

Ook in Nederland zien we al een paar jaar dat internetbedrijven een steeds belangrijkere branche worden binnen de tv-industrie. Het gaat om 140 adverteerders, die met elkaar bruto € 212 miljoen investeerden in tv in 2016.

Meer hierover is te lezen bij Screenforce

Bron: Screenforce/BM

Bericht delen