dinsdag 16 januari 2018

Actie voor toekomstbestendige publieke omroep

Omroepmedewerkers zijn een petitie gestart op de site Change.org. Zij willen niet dat publieke omroepen verder beperkt worden in hun online activiteiten. Zij schrijven het volgende: ‘Wij maken ons grote zorgen over de plannen voor en de huidige koers van de NPO.

De publieke omroepen worden ernstig beperkt in de (online) verspreiding en kunnen daardoor een kerntaak, het bereiken van alle doelgroepen in de Nederlandse samenleving, niet goed uitvoeren. Tevens is de huidige invloed op de inhoud van programma’s door bestuurders van het centraal orgaan van de NPO te groot en onwenselijk.’

‘Fouten die in de muziekindustrie zijn gemaakt, waarbij nieuwe online initiatieven actief werden bestreden en vastgehouden werd aan bestaande distributiemethoden, zien we nu bij de rijksoverheid en de NPO. Halsstarrig wordt voornamelijk vastgehouden aan kabel en FM. Online initiatieven van de omroepen worden aan banden gelegd. Daardoor raakt de NPO steeds meer Nederlanders kwijt door traditionele en verouderde distributiemethodes en heeft -ondanks de kwaliteit en inhoudelijkheid van de programma’s- in de toekomst géén toegevoegde waarde meer.’

‘Daarnaast wordt de programmering van de televisie- en radiokanalen nu bepaald door zendermanagers met grote afstand tot de beoogde doelgroepen. Er wordt teveel gekeken naar de kijkcijfers van de lineaire distributie door de traditionele afzetkanalen. Vernieuwende programmavoorstellen van publieke omroepen zijn hierdoor bij voorbaat kansloos.’

De actievoerders noemen acht punten die de NPO gezond en toekomstbestendig moeten maken.

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen