Rijksuniversiteit Groningen krijgt bijzondere leerstoel Lokale Publieke Omroep
donderdag 24 november 2022

Rijksuniversiteit Groningen krijgt bijzondere leerstoel Lokale Publieke Omroep

Yael de Haan is donderdag benoemd tot bijzonder hoogleraar Lokale Publieke Omroep aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De nieuwe leerstoel gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de wetenschappelijke en beleidsmatige inzichten in de rol en functie van de lokale publieke omroep binnen de samenleving.

Gemeenten voeren steeds meer taken uit die de levenssfeer van inwoners rechtstreeks raken. Dit maakt het journalistieke werk van lokale media meer dan ooit van wezenlijk belang voor het functioneren van de lokale democratie en samenleving. Daarmee groeit ook de behoefte aan inzicht in de rol en het functioneren van de lokale publieke omroep. De bijzondere leerstoel zal in deze behoefte voorzien.

Onderzoek naar lokale media
Het onderzoek van De Haan wordt gepositioneerd binnen het Centre for Media and Journalism Studies. Met deze nieuwe leerstoel krijgt het onderzoek naar de rol en functie van lokale media voor de democratie en samenleving een belangrijke impuls.

Yael De Haan: “Het onderzoek van de RUG naar media en journalistiek is toonaangevend. Mijn belangstelling binnen de nieuwe leerstoel gaat vooral uit naar de vraag hoe lokale media relevant, aantrekkelijk en toekomstbestendig zijn en blijven, en wat de rol en functie van de lokale publieke omroep in het lokale journalistieke ecosysteem is. Het gaat daarbij nadrukkelijk ook om publieksonderzoek en hoe behoeftes van het publiek goed aan kunnen sluiten bij de lokale journalistiek.”

Professionalisering van de lokale omroep
De leerstoel is namens de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) ingesteld voor een periode van vijf jaar. De leerstoel start aan de vooravond van een ingrijpende transitie van de ruim 250 lokale publieke omroeporganisaties in Nederland. Zo zullen de komende jaren de wettelijke eisen ten aanzien van de lokale omroep worden aangescherpt en wordt er hard gewerkt aan de verdere journalistieke professionalisering en organisatorische versterking. De leerstoel kan een belangrijke impuls geven aan al die ontwikkelingen.

Over Yael de Haan
Prof. Dr. Yael de Haan is naast bijzonder hoogleraar ook lector Kwaliteitsjournalistiek Digitale Transitie bij de Hogeschool Utrecht. Ze promoveerde in 2011 op het onderwerp mediakritiek en journalistieke transparantie. Ze publiceerde daarover meerdere wetenschappelijke artikelen en schreef mee aan diverse boekhoofdstukken die bijdragen aan de discussie over mediaverantwoording, ook in haar rol als lid van de Raad voor de Journalistiek. Ze leidt onderzoeksprojecten en begeleidt promovendi die zich richten op veranderende mediaconsumptie en de consequenties die dat heeft voor de journalistiek. Yael is tevens bestuurslid van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Bron: NLPO/BM

Bericht delen