Monique Schuttenbeld, Wethouder van Cultuur in Zwolle
dinsdag 25 mei 2021

Monique Schuttenbeld, Wethouder van Cultuur in Zwolle

Sinds oktober vorig jaar heeft Zwolle een nieuwe lokale omroep: RTV Focus. Wethouder Monique Schuttenbeld van Cultuur is degene die in het college haar keuze mocht verdedigen. BM sprak met haar.

Monique Schuttenbeld: “RTV Focus was al een tijdje bezig in de stad en was heel zichtbaar. Je kwam ze overal tegen en dat vind ik belangrijk. Ze werken veel met vrijwilligers, maar ook met vaste krachten. Hierdoor heeft de lokale omroep hier in korte tijd al behoorlijk wat kwaliteit neergezet. Ze hebben een groot bereik in Zwolle en hebben in hun programma’s veel aandacht voor bijvoorbeeld de democratie.”

“Ik wil als wethouder graag de culturele infrastructuur van de stad versterken. Daarin zie ik een belangrijke rol weggelegd voor de lokale omroep. Om die rol goed te kunnen vervullen zijn ook beleid en richtlijnen nodig. Deze worden opgenomen in de nieuwe cultuurvisie het Cultureel Perspectief 2040. Hiervoor interviewen we onder meer de culturele partners in de stad.”

Uitgangspunten
“We vragen hen welke rol de lokale omroep wat hun betreft zou kunnen spelen. Die input nemen we mee in de visie. Uitgangspunten voor het nieuwe mediabeleid zijn in ieder geval zichtbaarheid, herkenbaarheid en samenwerking met scholen of andere organisaties. Door deze samenwerking kan de journalistieke kwaliteit worden verhoogd. Zo werkt de lokale omroep nu samen met Hogeschool Windesheim waar bijvoorbeeld veel journalisten worden opgeleid.”

“Ook voor de ontwikkeling van de creatieve sector in onze stad is een goede lokale omroep van groot belang. Er zijn veel creatieve beroepen in Zwolle en ook veel opleidingen voor creatieve beroepen. Een lokale omroep kan een enorme katalysator zijn voor het ontwikkelen van talent. Iets wat we als gemeente enorm toejuichen.”

Programmaserie
“Als gemeente werken we ook af en toe samen met de lokale omroep. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van het gebied rond het station, de Spoorzone, en daar willen we de inwoners graag bij betrekken. Voor dergelijke activiteiten is extra geld beschikbaar voor de omroep. Het is daarbij goed dat een omroep voors en tegens van een plan kan blijven benoemen en ons als college en raad kritisch blijft volgen. Een andere manier van samenwerking is de programmaserie Energieklus. Hiervoor maken we als gemeente samen met RTV Focus en andere partners in de stad informatieve programma’s voor inwoners over de Energietransitie.”

“Ik ben zelf ook een aantal malen te gast geweest bij de omroep en je ziet ze groeien. Als de lokale omroep 1 op de 3 inwoners in Zwolle wekelijks weet te bereiken zou ik dat een heel mooi resultaat vinden. Ik denk ook dat de streekomroep en de ‘professionalisering van de journalistiek’ goeie ontwikkelingen voor ons medialandschap zijn. Natuurlijk moeten we er wel voor waken dat omroepen niet in elkaars vaarwater gaan zitten.”

Groei lokale omroep
“Wat mij betreft zou de lokale omroep de komende twintig jaar – voorzichtig en stapsgewijs – moeten groeien. In het uitzendgebied van de lokale omroep wonen nu zo’n 130.000 inwoners. En op dit moment ontvangt de lokale omroep het wettelijke bedrag per inwoner vanuit het gemeentefonds. Ik zie een Mediahuis voor me waarin we als grote stad vooral faciliterend zijn voor de regiogemeenten. Het is belangrijk dat de lokale omroep op locatie zelfstandig blijft bestaan. We kunnen nooit vanuit Zwolle in de haarvaten van de lokale maatschappij zitten. Het is belangrijk dat een lokale omroep zijn eigen identiteit behoudt.”

Bron: BM

Bericht delen