Marcel Gelauff, hoofdredacteur NOS Nieuws: “Wat mij betreft is er geen weg terug”
woensdag 8 september 2021

Marcel Gelauff, hoofdredacteur NOS Nieuws: “Wat mij betreft is er geen weg terug”

Marcel Gelauff is nu hoofdredacteur NOS Nieuws en voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren. In 1980 begon hij als leerling-journalist bij de Leidse Courant en hij maakte hij in 1987 als chef stadsredactie de overstap naar de De Gooi- en Eemlander, voordat hij in 1992 naar RTL Nieuws ging.

Bij de NOS is Gelauff nu ook via het project ‘Versterking Lokale Journalistiek’ betrokken bij het versterken van de publieke journalistiek. In dat project trekken landelijke, regionale en lokale omroepen gezamenlijk op en zijn sinds enkele maanden 63 journalisten op lokaal niveau aan de slag. De NOS fungeert bij deze pilot als werkgever.

Marcel Gelauff: “Na zo’n tien jaar samenwerken met regionale omroepen is voor mij duidelijk dat de journalistieke kwaliteit van alle betrokken organisaties is toegenomen. We versterken elkaar en vullen elkaar aan. Door de samenwerking hebben wij meer bronnen, een groter aanbod van onderwerpen en zitten wij veel dichter op ons publiek. In de NOS-app bieden we ook al een tijd regionale content aan.”

Extra views
Eerder zei Renzo Veenstra, hoofdredacteur bij Omroep Brabant, daar in deze rubriek over dat dat regionale producties van Omroep Brabant maandelijks vijf miljoen extra views opleveren. Marcel Gelauff daarover: “Dat laat mooi zien dat samenwerking ook heel gericht bereik kan opleveren. Wat mij betreft is er qua samenwerking geen weg terug en die moet er ook niet zijn!”

“We moeten de lokale, regionale en landelijke journalistiek niet op één hoop gooien. En dat moet je ook niet vanuit één organisatie willen organiseren. Daar worden we met z`n allen niet beter van. Je wilt geen log monster worden, dat veel te groot is en niet wendbaar. Wat je wel moet doen, is journalistiek de handen ineen slaan. Zoals de regionale omroepen en de NOS afgelopen jaren steeds meer zijn gaan doen. Dat heeft meerwaarde voor je product en voor redacties. Uiteindelijk moet je enige criterium zijn: hoe vergroot je de journalistieke kwaliteit van wat je maakt.”

“Ik heb de afgelopen jaren met meer hoofdredacteuren van regionale omroepen gesprekken gevoerd dan tien jaar geleden het geval was. Toen stonden we toch meer met de rug naar elkaar toe en nu zoeken we al jaren manieren om beter met elkaar samen te werken. Natuurlijk willen we dat gesprek ook met de lokale omroepen voeren, maar dit is een ontwikkeling in stappen.”

Samenwerking
“De eerste stap is de vraag hoe we het project ‘Versterking Lokale Journalistiek’, dat nu enkele maanden loopt, volgend jaar continuïteit kunnen geven en verder kunnen uitbouwen. En ik zou met de regionale omroepen het gesprek voeren over hoe we enerzijds onze eigenheid behouden, maar aan de andere kant journalistiek meer naar elkaar toe kunnen groeien en elkaar kunnen versterken. Daar samen een agenda voor maken. Ik zie op dit moment lokaal, regionaal en landelijk naar elkaar toe groeien. En dat is goed. Inhoudelijk is er al veel beweging, maar op termijn zie ik ook nog nieuwe kansen rond techniek en het uitwisselen van personeel bijvoorbeeld. Van mij zou het allemaal nog best wat sneller mogen gaan. Samenwerking met de regionale omroepen heeft ons geleerd dat die het meest effectief is als je aan de journalistieke kant – dus op de redacties – begint.”

“Ik snap heel goed de behoefte aan grotere budgetten, maar maak dat geen doel op zich. Stop vooral energie in de samenwerking en laat zien wat die samenwerking allemaal op kan leveren. Zodat je daarmee zelf het ‘vliegwiel’ verder aanjaagt. Als wij met elkaar blijven investeren in het vergroten van journalistieke kwaliteit dan kan de politiek niet om ons heen.”

Dit is het tweede artikel over de pilot ‘Versterking Lokale Journalistiek’. Vorige week was het eerste deel te lezen waarin Marcel Gelauff dieper ingaat op corona en nieuwe ontwikkelingen in de journalistiek.

Bron: BM

Bericht delen