Haagse Geluiden: Lucille Werner (CDA)
woensdag 23 juni 2021

Haagse Geluiden: Lucille Werner (CDA)

Lucille Werner heeft zowel voor als achter de schermen veel ervaring in de media. Nu is ze met meer dan 7000 voorkeursstemmen in de Tweede Kamer gekozen en is zij bij het CDA – onder andere – woordvoerder media. Met de formatie in volle gang en het zomerreces voor de deur proberen we bij Lokaal Publiek nog wat ‘Haagse Geluiden’ op te vangen. Vandaag het geluid van Lucille Werner van het CDA. Zij beantwoordde schriftelijk een aantal van onze vragen over het lokale medialandschap.

Hoe kijkt u naar ontwikkelingen in het lokale medialandschap? Waar liggen kansen en waar bedreigingen? 
‘Grote uitdagingen voor de lokale media zijn de inkomsten (teruglopende advertentie-inkomsten) en behoud van kwaliteit. Het CDA wil zich inzetten om die kwaliteit en onafhankelijkheid van de lokale omroep te kunnen waarborgen, door daarin te investeren. Het feit dat de lokale journalistiek onder druk staat, is een groot risico voor de democratie. Een andere bedreiging is de toename van dreigende situaties waarin journalisten, dus ook van de lokale media, hun werk moeten uitoefenen. Dit keuren wij sterk af; journalisten moeten veilig en ongehinderd hun werk kunnen doen voor een onafhankelijke journalistiek. Binnenkort wordt er in de Tweede Kamer met onze steun een Rondetafelgesprek over dit onderwerp georganiseerd. Het is belangrijk om hier meer aandacht aan te schenken en te kijken naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat journalisten veilig hun werk kunnen doen.’
 
‘Kansen zijn er ook; je ziet dat de lokale omroep goed wordt gewaardeerd, er is grote belangstelling voor programma’s en artikelen over de naaste woonomgeving van mensen. Ook een goede trend is dat landelijke media steeds vaker artikelen/reportages van lokale media op hun eigen platform aanbieden. Daar hebben we ons als CDA ook sterk voor gemaakt. Daarmee kun je een bredere groep mensen bereiken en interesseren voor lokaal nieuws.’

Heeft u kennis genomen van het stuk ‘De Lokale Omroep Op Stoom’ dat door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek is aangeboden aan de minister? En wat vindt u van de aanbevelingen uit dat stuk?
‘Voor een groot deel kunnen we ons goed vinden in de aanbevelingen; we vinden het als CDA belangrijk om te investeren in kwaliteit van de lokale omroep en zien het belang van de lokale omroep voor de lokale nieuwsvoorziening. Een professionele, lokale journalistiek draagt tevens bij aan het beter functioneren van de lokale democratie en het publieke debat. Verder vinden we het belangrijk om de uitkomsten van de pilot van het ministerie van OCW af te wachten voor professionalisering van de lokale omroepen die genoemd wordt in het artikel en die eind 2021 afloopt. Uit die uitkomsten moeten lessen getrokken worden voor de toekomst.’

Vindt u dat de rol van een overheid rond lokale media verandert nu in dat landschap adverteerders verdwijnen (en de daarmee gefinancierde nieuwsbladen)?
‘Wij zien dat deze inkomsten al langer onder druk staan en dat dit vorig jaar is verergerd door het wegvallen van adverteerders vanwege corona. Het is nog niet duidelijk of zich dit gaat herstellen als corona voorbij is. Tevens zien wij dat de interesse in lokaal nieuws behoorlijk is gestegen in coronatijd en zou het best kunnen dat mensen meer dan voor corona lokale media blijven gebruiken voor lokale nieuwsvoorziening. Nogmaals; wij zien als CDA de noodzaak te investeren in de lokale omroep, maar zijn ook benieuwd naar de uitkomsten van bovengenoemde pilot om te kijken op welke manier dat het beste kan.’

Hoe zou u de fase waarin de lokale omroepsector zich bevindt willen typeren? Hoe belangrijk is dit jaar bijvoorbeeld voor het voorbestaan van deze sector?
‘Uiteraard is dit vanwege de vorming van een nieuw kabinet een belangrijk jaar voor lokale omroepen en andere sectoren die met publiek geld moeten worden gefinancierd. Nu er nog geen begin is gemaakt met formeren is het afwachten hoe zich dit ontwikkelt.’

Bron: BM
Foto: CDA
 

Bericht delen