Stichting Greenbookings stimuleert duurzaamheid binnen de evenementensector
woensdag 6 december 2023

Stichting Greenbookings stimuleert duurzaamheid binnen de evenementensector

Met de lancering van de Stichting Greenbookings heeft de evenementensector nieuwe mogelijkheden gekregen om op een duurzamere manier evenementen en vergaderingen te organiseren. Naast compensatie van CO2-uitstoot door het planten van bomen biedt Stichting Greenbookings een platform voor de evenementenbranche voor het uitwisselen en ontwikkelen van duurzame ideeën, kennis en initiatieven.

Stichting Greenbookings is een initiatief van acht organisaties uit de evenementensector die zich ten doel hebben gesteld de negatieve impact van evenementen en vergaderingen op het milieu te verminderen en een positieve bijdrage te leveren aan de wereldwijde inspanningen voor milieubehoud.

Bomen planten
Evenementlocaties kunnen zich aansluiten bij Stichting Greenbookings en garanderen daarmee een percentage van elke boeking aan Greenbookings te doneren. Greenbookings heeft geen winstoogmerk en streeft ernaar alle gerealiseerde donaties in te zetten voor boomplantprojecten in zowel Nederland als de rest van Europa, om zo de CO2-uitstoot van evenementen te compenseren.

Tom Verhaar, Directeur De Fokker Terminal: “Als partner van Stichting Greenbookings zijn we toegewijd aan het bevorderen van duurzame praktijken in onze branche. Samen kunnen we een positieve verandering teweegbrengen.”

Fabian van Beek, mede-initiatiefnemer van Stichting Greenbookings: “Met de lancering van Greenbookings moedigen we niet alleen verduurzaming bij evenementlocaties aan, maar bieden we ook bedrijven die evenementen organiseren de mogelijkheid om de ecologische voetafdruk van hun evenement te compenseren door te kiezen voor een bij Greenbookings aangesloten locatie.”

Rapportage
De website van Stichting Greenbookings biedt een duidelijk overzicht van alle aangesloten evenementlocaties. Niet alleen wordt per locatie een resultatenrapport weergegeven met het aantal gespaarde bomen, ook is eenvoudig te zien hoeveel bomen al geplant zijn en hoeveel CO2-uitstoot daarmee is gecompenseerd. Stichting Greenbookings is gevestigd op het Media Park in Hilversum.

Kennisplatform
Naast het reduceren van de CO2-uitstoot van evenementen gaat Stichting Greenbookings ook samenwerkingsprogramma’s opzetten om bewustwording te creëren ten aanzien van duurzaamheid binnen de evenementenbranche en een platform lanceren ten behoeve van kennisuitwisseling, onder andere op het gebied van de vermindering van afval en energiegebruik.

Bron: Stichting Greenbookings/BM

Bericht delen