Taco Tackelt: Verandering
dinsdag 6 juli 2021

Taco Tackelt: Verandering

Verandering doet vaak pijn. Maar dingen eeuwig hetzelfde laten, is eigenlijk nooit een optie. Mensen maken zichzelf wijs dat het een optie is omdat het oude veilig voelt. Lekker in je natte warme luier doen alsof er niets aan de hand is. Maar je weet beter.

De publieke omroep moet er zijn voor iedereen. Dat staat in de doelstelling. Met dat argument hebben ‘de publieken’ zelf eindeloos verdedigd dat geld werd uitgeven aan entertainment en voetbalrechten. Iedereen betekent ‘niet alleen voor mensen van 55 jaar en ouder’, hoeveel dat er in absolute zin ook zijn. Er moet iets veranderen.

Discussie over ‘verjonging’ van de NPO-programmering voeren we elk jaar. Besluit, actie, petitie, compromis. Elk jaar hetzelfde. Als we dat niet doorbreken, gaat de NPO dood in een warme luier samen met de steeds smallere doelgroep die zij bedient. Iedereen weet dat maar het is niet in ieders belang dat openlijk te erkennen.

De BNNVARA-makers van Kassa weten echt zelf wel dat verjongen niet is Felix Meurders (1946) inruilen voor Brecht van Hulten (1970) en die vervolgens inruilen voor Amber Kortzorg (1991). Verjongen is erkennen dat er te veel old school trutprogramma-consumentenrubriekjes als Radar en Kassa zijn. Dat vonden BNN’ers ook voor zich overgaven aan het impotente poldercompromis dat fusieomroep heet. Arjen Lubach opperde in 2018 naar aanleiding van bezuinigingen al eens het bestel te ontdoen van de ledenomroepstructuur met drielaags programmamanagement. Het is de hoogste tijd zijn basisidee te concretiseren.

Het is de hoogste
tijd om het basisidee
van Arjen Lubach
te concretiseren

Ik noem BNNVARA in onderstaande uitwerking, maar het moet natuurlijk gelden voor alle ledenomroepen. Vanaf 1 januari 2022 heeft BNNVARA geen zendtijd meer op basis van ledenaantallen maar koopt NPO in bij de door de vereniging op te richten BNNVARA Productie BV. De NPO heeft bij die Productie BV een afnameverplichting die vanaf 2022 in vier jaar tijd loopt van 100 naar 0. Als uitgangspunt nemen we het budget dat in 2021 naar BNNVARA vloeit.

De Productie BV mag direct ook programma’s gaan leveren aan derden. Netflix, RTL et cetera. Maar vanaf 2026 is er géén garantie meer dat iets van BNNVARA te zien is bij de NPO. De vereniging wordt 100% aandeelhouder van de BNNVARA Productie BV. Een vereniging als aandeelhouder werkt. Vraag maar aan Ajax. En dat zo’n vereniging zichzelf opnieuw kan uitvinden, bewijst de vereniging Veronica.

Die aandeelhouders kunnen besluiten de winst te gebruiken om Kassa gratis aan Disney of Talpa aan te bieden. Jullie geld, lekker doen. Alleen de NOS behoudt haar status. Zij wordt van taakomroep taakproducent. De overheid zou als tegenprestatie het huidige budget voor tenminste tien jaar waardevast moeten garanderen. Geen bezuinigingen meer. De NPO een reclamevrij kwaliteitsplatform. Nederlandse content stimuleren.

Let wel, de NPO mag alleen inkopen en distribueren, niet ontwikkelen of produceren. Zij doet dit volgens de in de Mediawet beschreven brede taakomschrijving. Die taakomschrijving kan, iets verder ingevuld, periodiek worden bijgesteld door de Tweede Kamer. Dat is een betere afspiegeling van de samenleving dan leeggelopen ledenomroepen. Fijne zomer!

Taco Jelgersma

Bericht delen