Ondertitels maken met behulp van spraakherkenning
woensdag 7 oktober 2020

Ondertitels maken met behulp van spraakherkenning

Ter gelegenheid van de Week van de Toegankelijkheid organiseert AmberScript op 8 oktober om 11.00 uur een webinar met als onderwerp: Ondertitels maken met behulp van automatische spraakherkenning.

Het webinar is te volgen na aanmelding via deze link.

Eenvoudig ondertitelen
Video’s en audio-content zoals podcasts behoren inmiddels tot de standaard communicatiemiddelen van elke organisatie. In dit webinar legt AmberScript uit hoe makers van video- en audiocontent eenvoudig ondertitels kunnen maken en waarop je bij het maken van ondertitels moet letten.

Ook komt de actuele stand van technologieën zoals ‘automatische spraakherkenning’ aan de orde. Voor doven en slechthorenden kunnen transcripten op basis van automatische spraakherkenning bij zaken als opgenomen hoorcolleges een enorme toegevoegde waarde bieden. En het creëren daarvan is dankzij kunstmatige intelligentie en machine learning aanzienlijk sneller en betaalbaarder geworden.

Alle burgers toegang
Peter-Paul de Leeuw, CEO en co-founder van AmberScript: “Het is goed om te beseffen dat audio en video niet voor iedere kijker werkt. Zonder transcripten is deze content voor kijkers met een auditieve beperking simpelweg niet waarneembaar. Mensen worden daardoor, zij het waarschijnlijk onbewust, uitgesloten. Onze tool kan uitkomst bieden. Veel gemeenten en universiteiten werken met AmberScript om audio snel en betaalbaar toegankelijk te maken met gebruik van kunstmatige intelligentie.”

Over AmberScript
AmberScript is een Nederlands-Duitse startup die audio- en videocontent toegankelijk maakt door het ontwikkelen van betaalbare software en services. Automatische spraakherkenning (ASR) wordt gebruikt voor het omzetten van audio in tekst, daarnaast is er een intuïtieve teksteditor en een platform voor ondertitelaars.

AmberScript zet zich in voor digitale toegang voor de meer dan vijftig miljoen doven en slechthorenden in de EU. Een derde van alle Nederlandse gemeenten gebruikt AmberScript om gemeentevergaderingen automatisch te ondertitelen en het bedrijf werkt samen met Nederlandse universiteiten voor het maken van transcripten van gesprekken en colleges.

Bron: AmberScript/BM

Bericht delen