Noodverlichting stickers als voordelig alternatief voor noodverlichting vervangen
maandag 8 juli 2024

Noodverlichting stickers als voordelig alternatief voor noodverlichting vervangen

Na een verbouwing of herindeling van het pand, kan het voorkomen dat de aanduiding op noodverlichting niet langer up-to-date is. Voor een goede uitstraling en leesbaarheid kan het ook noodzakelijk zijn de noodverlichtingsborden te vervangen.

Wat echter niet iedereen weet, is dat de volledige noodverlichting vervangen vaak niet nodig is. Wanneer het verlichtingsblok nog werkt, kan het vervangen van de noodverlichting stickers voldoende zijn.

De juiste noodverlichting sticker geeft richting aan
De nooduitgangborden met verlichting zijn natuurlijk vereist, maar dan moet de nooduitgang wel zichtbaar zijn. Additionele noodverlichting die aangeeft waar iemand heen moet lopen om die uitgang te bereiken is net zo belangrijk. Hoe moet immers de nooduitgang bereikt worden? Bij het plaatsen van noodverlichting in een nieuw pand, of na herinrichting van een bestaand gebouw, bestel je noodverlichting stickers met de juiste pijlen erop. Links, rechts, rechtdoor? Bestel direct alle juiste stickers om de volledige route naar de nooduitgang uit te zetten.

Nooduitgang vrijlaten en andere signalering
Wat nog wel eens vergeten wordt bij de nooduitgang signalering bestellen, is de sticker voor de buitenkant van de deur. Plaats hier altijd een duidelijke sticker met “Nooduitgang vrijlaten” of vergelijkbare tekst. Wanneer je toch merkt dat mensen voor de nooduitgang parkeren, zou je grondmarkeringen of paaltjes kunnen aanbrengen. Het kan van levensbelang zijn dat de nooduitgang vindbaar en werkzaam is. Hiervoor zorgen begint met een goede aanduiding. Bovendien zijn de kosten voor dit soort stickers helemaal niet hoog. Wat je je moet beseffen is dat, wanneer er geen nood is, de nooduitgang makkelijk te vinden kan zijn. Is er echter rook, paniek of een andere factor aanwezig zoals bij nood voorkomt, dan kan het vinden van de uitgang een stuk moeilijker zijn. Een sticker die richting aangeeft of hoe de deur te openen is, kan dan mensen de juiste instructies geven om zichzelf in veiligheid te brengen.

Bericht delen