Tiffany van Stormbroek
Directeur-bestuurder NICAM/Kijkwijzer
2022 - week 44

Kijken met de mensen in de voorhoede

Zoals bij de meeste organisaties is bij ons de maandag ingevuld met overleg met staf en medewerkers. Op de agenda staat de evaluatie van de jaarlijkse Kijkwijzer-bijeenkomst voor codeurs. Codeurs zijn de 350 mensen, werkzaam bij de omroepen en filmdistributeurs, die alle programma’s en films voorzien van een classificatie en de bijhorende pictogrammen. Het zijn dus de mensen in de voorhoede die het belangrijke werk doen.

Tijdens de bijeenkomst zijn ze door de NICAM-medewerkers meegenomen in ontwikkelingen rond Kijkwijzer. Met name over wijzigingen in de online classificatie tool vanwege het veranderend mediagebruik van kinderen en vanwege nieuwe ontwikkelingen qua inhoud van producties. Voor het signaleren van die laatste ontwikkeling zijn codeurs zeer waardevol omdat zij dit in de praktijk als eersten zien. Zij lopen soms tegen de grenzen van het classificatiesysteem aan, als het systeem niet meer goed aansluit bij de innovaties in het aanbod. Kijkwijzer is daarom een dynamisch systeem.

Zoals gebruikelijk bij de bijeenkomst met de codeurs is veel beeldmateriaal bekeken en geanalyseerd, dit keer voor een evaluatie van meedogenloos geweld. Dat was niet altijd goed voor de maaginhoud… gelukkig zijn er mensen bij het NICAM die daar goed naar kunnen kijken! Ik ben toch erg blij met een 16 jaar classificatie.

Een belangrijk thema tijdens de bijeenkomst was ook een bredere interpretatie voor een classificatie uitkomst van 14 jaar in relatie tot gewelddadige- of angstwekkende beelden. Belangrijk daarbij is de vraag hoe realistisch het geweld of de angstaanjagende beelden zijn weergegeven, en ook met welke frequentie. Realisme is een belangrijk aspect voor het classificatieresultaat van Kijkwijzer omdat het mede bepaalt hoe heftig bepaalde beelden binnen kunnen komen bij kinderen.

Oftewel: ‘hoe echter, hoe meer impact’ en dus hoe hoger de Kijkwijzer-leeftijd. Wij kijken niet alleen naar wat hierover bekend is vanuit de theorie (wetenschap) maar ook naar de praktijk. Hiervoor hebben de codeurs input geleverd die nu kan worden geanalyseerd. Daarmee denken we voldoende aanknopingspunten te hebben voor een mogelijke aanpassing van de classificatiesystematiek.

Het team heeft samen een goede bijeenkomst neergezet en ik kan vast concluderen dat de missie is geslaagd; de codeurs beoordelen de bijeenkomst met een rapportcijfer 8,4.

Tiffany van Stormbroek
Directeur-bestuurder NICAM/Kijkwijzer

De week van Tiffany van Stormbroek

Directeur-bestuurder NICAM/Kijkwijzer
2022 - week 44