YouTubers ontwikkelen ‘transparantiecode’ met CvdM
Dinsdag 16 januari 2018

YouTubers ontwikkelen ‘transparantiecode’ met CvdM

Een grote groep YouTubers lanceert vandaag de ‘Social Code: YouTube’. In deze code hebben de YouTubers afspraken vastgelegd die moeten zorgen voor meer transparantie over eventuele reclame in hun video’s.

In de code staat bijvoorbeeld dat deze content creators in hun video’s gaan aangeven wanneer ze worden betaald om een bepaald product aan te prijzen. De code is tot stand gekomen in samenwerking met het Commissariaat voor de Media.

De YouTubers en het Commissariaat zijn met elkaar in contact gekomen naar aanleiding van een onderzoek van het Commissariaat eerder dit jaar. Bij de uitwerking van de code is ook gesproken met andere partijen, waaronder de Reclame Code Commissie, Multi Channel Networks en belangenorganisaties.

De YouTubers hebben zich bij het opstellen van de code laten inspireren door een literatuuronderzoek dat in opdracht van het Commissariaat is uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. Het Commissariaat is blij met deze belangrijke stap naar meer transparantie. Voorzitter Madeleine de Cock Buning: “Ik ben heel blij dat de YouTubers de uitnodiging om samen te werken aan meer transparantie zo voortvarend hebben opgepakt. Met de code zetten zij echt een belangrijke stap in de goede richting. De YouTubers laten door deze vorm van zelfregulering zien dat zij hun verantwoordelijkheid willen nemen naar hun kijkers. Vooral voor minderjarigen is dat erg belangrijk”.

Het Commissariaat ondersteunt de initiatiefnemers bij het monitoren van de werking van de code. Een eerste evaluatiemoment is gepland in het voorjaar van 2018. Vandaag, op de eerste dag van de Week van de Mediawijsheid 2017, wordt ook de website www.desocialcode.nl gelanceerd. Op deze website is te zien wat de code inhoudt, wie zich al bij de code hebben aangesloten en kunnen andere YouTubers zich ook aansluiten.

Video’s van YouTubers vallen op dit moment nog niet onder het toezicht van het Commissariaat. In de toekomst kan de Europese richtlijn voor audiovisuele mediadiensten daar mogelijk verandering in brengen. Europese toezichthouders krijgen dan waarschijnlijk meer bevoegdheden om hun toezicht ook uit te breiden naar platforms zoals YouTube. De Cock Buning: “Hoe eerder YouTubers starten met zelfregulering op het gebied van transparantie, hoe beter zij straks zijn voorbereid. Het is nog niet helemaal te overzien of deze code uiteindelijk gaat voldoen aan de richtlijn die nu wordt aangepast, maar deze groep YouTubers geeft hierin wel het goede voorbeeld.”

Bron: CvdM

Bericht delen