Dinsdag 16 januari 2018

YouTube-kanalen ook onder mediawettelijk toezicht

Sinds november 2011 moeten aanbieders van commerciële Video on Demand (VoD)-diensten zich laten registreren bij het Commissariaat voor de Media. Door commerciële partijen aangeboden YouTube kanalen kunnen hiermee ook in beginsel onder mediawettelijk toezicht vallen, omdat zij aan de criteria voldoen en als directe concurrenten van commerciële omroepen kunnen opereren. Voor losse YouTube video’s is dat anders.

“Video on Demand-diensten zijn voor ons een relatief nieuw onderwerp,” zegt beleidsadviseur Rutger Fortuin van het Commissariaat. “De nieuwe regels geven een nadere uitwerking voor de Nederlandse VoD-aanbieders. Op Europees niveau zijn minimumregels afgesproken, die in alle lidstaten gelden. De lidstaten kunnen vervolgens zelf aanvullende maatregelen nemen, als ze dat nodig vinden. Voor het eerst is de traditionele definitie van televisie losgelaten, en is er ook gekeken naar vormen van Video on Demand.”

Fortuin: “We hebben een aantal criteria aangelegd. De regels gelden kort gezegd voor partijen die het aanbieden van VoD-diensten als hoofddoel hebben. Het moet gaan om massamediaal aanbod, waarmee geld wordt verdiend, en waarvoor de aanbieder de redactionele verantwoordelijkheid heeft.” De regels zijn opgesteld ter bescherming van de consument tegen commerciële beinvloeding en om te voorkomen dan minderjaringen aan schadelijke beelden worden blootgesteld. Een adviescommissie van deskundigen beoordeelt welk materiaal ernstig schadelijk kan zijn. Het Commissariaat heeft een ‘onder toezicht van het CvdM’-logo ontwikkeld dat deze diensten mogen voeren.

Bron: Spreek’buis/Broadcast Magazine

Bericht delen