Dinsdag 16 januari 2018

XS4ALL en KPN beëindigen privacyovertredingen

De aanbieders van interactieve digitale televisie XS4ALL en KPN hebben na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) diverse overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beëindigd.

De AP constateerde tijdens haar onderzoek onder meer dat XS4ALL en KPN hun tv-klanten onvoldoende informeerden over het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens over het tv-kijkgedrag. KPN en XS4ALL stelden zonder toestemming van klanten kijkcijfers op over het tv-kijkgedrag voor onder meer marktonderzoek, terwijl die gegevens nog herleidbaar waren. Dit is in strijd met de wet.

De AP concludeerde verder dat de bedrijven gegevens van klanten langer bewaarden dan noodzakelijk voor het doel. XS4ALL en KPN hebben inmiddels hun systemen en de informatie in hun privacyverklaringen aangepast. Ook hebben de bedrijven de bewaartermijnen ingekort. Door de deels al tijdens het onderzoek genomen maatregelen zijn alle geconstateerde overtredingen beëindigd.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens/Broadcast Magazine

Bericht delen