Dinsdag 16 januari 2018

NPO stopt met cookiemuur op websites

De NPO beëindigt de zogenaamde ‘cookiemuur’ op zijn websites. Nu de minister van EZ een versoepeling van de cookiewetgeving heeft aangekondigd zal de NPO zijn websites weer optimaal toegankelijk maken en kunnen bezoekers aangeven welke cookies geaccepteerd worden.

In de aangekondigde wetswijziging wordt geregeld dat voor analytische cookies geen aparte toestemming meer hoeft te worden gevraagd. Daarmee kan de NPO straks zijn bereik  meten en verantwoorden, zonder dat een cookiemuur nog langer nodig is. Ook kan de NPO zo beter rekening houden met het gebruiksgemak voor zijn publiek.

Bij de invoering van de cookiewetgeving in juni 2012 was het verplicht om voor analytische cookies toestemming te vragen. De NPO voelde zich vervolgens gedwongen om de cookiemuur op te zetten, omdat deze analytische cookies voor de NPO essentieel zijn bij het meten en wettelijk verantwoorden van publieksbereik. Onder meer de OPTA en het CBP hadden kritiek op de cookiemuur. Ook de NPO vond de cookiemuur onwenselijk, maar zag dit als noodzakelijk om enerzijds aan zijn wettelijke verantwoordingsplicht en anderzijds aan de cookiewetgeving te voldoen.

Vooruitlopend op de wetswijziging worden de websites van de NPO uiterlijk in juni aangepast met een oplossing die inmiddels gangbaar is geworden binnen de online sector. Deze aanpak houdt rekening met de aangekondigde wetswijziging en de media-wettelijke taak van de NPO.

Bron: NPO

Bericht delen