Dinsdag 16 januari 2018

Illegale uploaders harder aangepakt

BREIN gaat de aanpak van eerste en grote uploaders in 2016 verder opschroeven en gebruikt daar speciale software voor. Het systeem is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) dat na onderzoek een rechtmatigheidsverklaring heeft afgegeven.

Naast een onthoudingsverklaring met boeteclausule voor de toekomst, wordt van zulke uploaders ook een tegemoetkoming in kosten en schade verlangd. Alleen al de kosten lopen al snel tot in de duizenden euro’s. Het afgelopen jaar liepen de schikkingsbedragen op tot 12.500 euro per individuele inbreukmaker.

“Sommige uploaders doen net of het om een onschuldige hobby gaat terwijl ze grote schade veroorzaken en er door de illegale sites vaak dik geld mee wordt verdiend. Als je tegen de lamp loopt, wordt het in elk geval een dure hobby”, zo meldt BREIN.

Bron: Stichting BREIN/Broadcast Magazine

Bericht delen