Dinsdag 16 januari 2018

Brein stelt cassatie in bij de Hoge Raad

Op 28 januari wees het Haagse hof de blokkering van The Pirate Bay door Ziggo en XS4ALL af omdat die niet effectief zou zijn. Die uitspraak staat haaks op het oordeel van rechters in andere Europese landen over blokkering en loopt vooruit op het oordeel van de hoogste Europese rechter dat binnenkort wordt verwacht.

Brein’s vordering dat access providers de toegang tot de illegale website moeten blokkeren was door de rechtbank wel al toegewezen, zo meldt de auteursrechtorganisatie.

Opmerkelijk aan de uitspraak van het Haagse hof is dat het de blokkering wel effectief acht ten aanzien van The Pirate Bay en inbreuken via die site maar niet ten aanzien van het totaal aan inbreuken door abonnees van de ISP’s. Daarvan neemt het hof aan dat dat gelijk is gebleven omdat het bittorrentverkeer gelijk is gebleven.

Advies van een cassatie-expert dat Brein heeft ingewonnen geeft een aantal mogelijke cassatiegronden aan. De termijn voor het instellen van cassatie is tot drie maanden na het arrest van het hof. Brein meldt nu in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

Bron: Brein/Broadcast Magazine

Bericht delen