Article header image

BREIN sluit twee websites

Stichting BREIN heeft twee websites gesloten waar op grote schaal auteursrechtelijk beschermde werken openbaar werden gemaakt. Op Movies2explore.com en Music4you werden massaal onderling films, tv-series, e-books, muziekwerken en games gedeeld.

Gecombineerd hadden de websites in totaal meer dan vierduizend leden. Tegen de beheerder en tevens grootste uploader van Movies2explore.com behaalde BREIN een zogeheten ex parte beschikking bij de Rechtbank Limburg. De inbreukmaker werd met een dwangsom van tweeduizend euro per dag tot een maximum van vijftigduizend euro bevolen zijn werkzaamheden te staken​.

De beheerders van Music4you.org zijn via sommaties benaderd. Ook zij hebben hun inbreuken gestaakt en de website gesloten. Met de aangesproken personen zijn schikkingen getroffen voor een totaalbedrag van zesduizend euro.

Bron: Emerce/BM

Bericht delen