Dinsdag 16 januari 2018

Brein mag gegevens van uploaders verzamelen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de door Stichting Brein gemelde registratie van persoonsgegevens rechtmatig verklaard. Dit houdt in dat Stichting Brein van plan is gegevens te verwerken van personen die bestanden uitwisselen via bittorrent netwerken.

Het doel van Brein is onderzoek te doen naar de betrokkenheid van mensen bij ongeautoriseerde uitwisseling van auteursrechtelijk beschermd werk.

Brein heeft melding gemaakt van het voornemen om illegaal aanbod van bestanden via bittorrent indexeringswebsites te achterhalen. Het doel is om de betrokkenheid van de gebruikers bij mogelijke inbreuk op het auteursrecht van de bij Brein aangesloten organisaties vast te stellen.

Hiervoor legt Brein de IP-adressen en gebruikersnamen vast van bittorrentgebruikers die mogelijk betrokken zijn bij auteursrechtinbreuk. Voor deze verwerking was een voorafgaand onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens gevraagd.

De Autoriteit Persoonsgegevens concludeert, op basis van de verklaringen van Stichting Brein, dat de voorgenomen verwerking van Brein voldoende waarborgen bevat, die nodig zijn om een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens mogelijk maken.

Of de providers de persoonsgegevens willen verstrekken aan Brein blijft overigens nog de vraag. Als dat niet zo is kan Brein nu een rechtszaak tegen hen starten.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens/Broadcast Magazine

Bericht delen