Dinsdag 16 januari 2018

Andere Tijden lanceert website met migratieverhalen

Het geschiedenisprogramma Andere Tijden (NTR/VPRO) heeft de website Grenzeloos Verleden gelanceerd. De site is een diversiteitsproject met als doel persoonlijke migratieverhalen te verzamelen. De geschiedenisafdeling van NTR en VPRO vindt het belangrijk dat de persoonlijke verhalen van migranten niet ondergesneeuwd raken. Ze zijn een onmisbare aanvulling op de reguliere geschiedschrijving. Uit die verhalen put de redactie bij het maken van toekomstige programma’s.

Grenzeloos Verleden belicht aan de hand van interviews, foto’s, films en ingezonden verhalen de geschiedenis van bijvoorbeeld de Marokkaanse gastarbeiders. Hun geschiedenis is tot nu toe nauwelijks geboekstaafd. Zo vertelt oud-arbeider Lahcen zijn verhaal. Lahcen behoorde tot de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders. In 1970 was hij één van de uitverkorenen die naar Nederland mochten komen om in een Friese blikfabriek te werken. Toen duidelijk werd dat het verblijf van de gastarbeiders niet tijdelijk zou zijn, verenigden de Marokkanen zich en voerden zij strijd voor hun rechten.

De website wordt op termijn uitgebreid met meer verhalen, ook van andere bevolkingsgroepen. De redactie heeft oproepen gedaan om verhalen, foto’s en beeldmateriaal aan te leveren, zodat dit stukje Nederlandse geschiedenis niet verloren gaat.

Bron: NTR/Broadcast Magazine

Bericht delen