Aanbieder illegale DJ record pool schikt met BREIN voor 20.000 euro
vrijdag 20 augustus 2021

Aanbieder illegale DJ record pool schikt met BREIN voor 20.000 euro

Stichting BREIN heeft een schikking getroffen met de aanbieder van een illegale DJ record pool. Dat is een dienst waar DJ’s tegen betaling van een abonnement onbeperkt tracks kunnen downloaden.

Daarvoor moet dan wel toestemming van de auteurs- en naburig rechthebbenden op die tracks verkregen zijn. Dat was bij deze aanbieder niet het geval. Voor een bedrag van 250 euro per jaar kregen gebruikers toegang tot zo’n 350.000 tracks.

Bij een huiszoeking nam de politie digitale gegevensdragers in beslag. Na overleg met zijn advocaat heeft de man ervoor gekozen de zaak door middel van een schikking af te handelen.

Hij heeft daarvoor een onthoudingsverklaring ondertekend met een boetebeding in geval van toekomstige inbreuken van 2.500 euro per dag(deel) met een maximum van 50.000 euro. Daarnaast heeft hij inzage toegestaan in de in beslag genomen digitale bescheiden. Tenslotte heeft hij 20.000 euro betaald ter finale kwijting.

Bron: Stichting BREIN/BM

Bericht delen