Metaverse Werkplaats op Media Park
dinsdag 14 juni 2022

Metaverse Werkplaats op Media Park

Op het Media Park in Hilversum komt een Metaverse Werkplaats. Het is een initiatief van een consortium van de zes creatieve mbo-vakscholen in Nederland (Mediacollege Amsterdam, Grafisch Lyceum Utrecht, Grafisch Lyceum Rotterdam, Nimeto, Cibap en SintLucas) en Media Perspectives.

De werkplaats gaat nieuwe toepassingen ontwikkelen met in de mediasector ontwikkelde immersieve technologie. Te denken valt aan toepassingen in media, stedelijke ontwikkeling, gezondheidszorg en onderwijs. De werkplaats wordt dé plek waar studenten, docenten en medewerkers van mediabedrijven en andere organisaties samen opgeleid gaan worden voor de volgende evolutie van het internet: web3 en de metaverse.

Uniek is dat de zes consortiumpartners hebben gekozen voor opleiden op de plek waar ook het werk is, oftewel midden in de creatieve industrie. De opgedane kennis zullen de consortiumpartners gebruiken om een landelijk dekkende opleidingsfaciliteit voor studenten en werkenden te creëren.

Rufus Baas, oprichter en programmamanager van het XR Lab op het Media Park, is aangesteld als kwartiermaker. Hij zal met steun van onder andere ClickNL, de gemeente Hilversum en de Utrecht Talent Alliantie, en samen met de consortiumpartners en de industrie de uitbouw van de werkplaats vormgeven. Het Media Park is de centrale hub in Nederland voor audiovisuele producties met veel kennis en ervaring op het gebied van immersieve technologie.

Voor het consortium lag de keuze voor vestigingsplaats voor de Metaverse Werkplaats dan ook voor de hand. De ontwikkeling volgt op de komst van het MBO College Hilversum met 1.000 studenten naar het Media Park en de al aanwezige opleidingsfaciliteit van de Hogeschool van Amsterdam.

Ton van Mil, directeur van Media Perspectives, is erg blij met de vestiging van de Metaverse Werkplaats. “Dit geeft de mediasector de kans een leidende rol te gaan spelen in de ontwikkeling van skills en technologie voor immersieve content en toepassingen. Daardoor zal ook een grote vraag naar creatief talent ontstaan.”

Ook Tim Sleegers, directeur Media Park Management, is enthousiast. “De werkplaats geeft een extra boost aan onze plannen voor de ontwikkeling van een campus op het Media Park. Daarbij gaan onderzoek, innovatie, praktijk en onderwijs hand in hand. Dat is ook precies de opzet van de werkplaats.”

Bron: Media Perspectives/BM

Bericht delen