Article header image
Article header image

Salarissen van groot deel omroepbestuurders omlaag

Nu geldt voor alle topbestuurders hetzelfde plafond van 209.000 euro, ongeacht de omvang, het bereik en het aantal leden van de omroep. “Dit is de samenleving niet goed uit te leggen”, zegt Slob. “Met publiek geld moet je zorgvuldig omgaan. Daarom heb ik passendere en lagere maxima vastgesteld.”

De publieke omroepen worden voortaan verdeeld in vier verschillende categorieën met bijpassende salarissen. In welke categorie een omroep thuishoort, hangt af van verschillende factoren. Daarvoor wordt onder meer gekeken naar het bereik van de omroep en het aantal leden.

De salarissen van zittende bestuurders die straks de nieuwe grenzen overschrijden, moeten in maximaal zeven jaar worden afgebouwd. Dat is het geval bij 25 van de 40 bestuurders, meldt het ministerie. Nieuwe topbestuurders vallen direct onder de verlaagde maxima.

Categorie A: 148.000 euro
– Human
– PowNed
– RPO
– L1
– Omroep Zeeland
– Omrop Fryslân
– Omroep Flevoland
– RTV Rijnmond
– Omroep West
– RTV Drenthe
– RTV Noord
– RTV Oost
– Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland

Categorie B: 176.000 euro
– NTR
– Omroep Gelderland
– Omroep Brabant
– NH Media

Categorie C: 193.000 euro
– EO
– MAX
– Ster
– VPRO

Categorie D: 209.000 euro
– NOS
– NPO
– AVROTROS
– BNNVARA
– KRO-NCRV

Bron: NOS/Radiofreak/BM

Bericht delen

Article header image
Article header image

Omroep Zwart heeft 50.000 leden

Omroep Zwart maakt daarmee kans om een aspirant-omroep te worden. Het gaat om een omroep ‘waar iedereen wordt gehoord, en iedereen wordt gezien. Wij zijn Omroep Zwart. Een klapper van een omroep’, zo meldt de omroep op haar website.

Omroep Zwart werd eind september gelanceerd voor meer diversiteit en kleur op de Nederlandse televisie. Nieuwe omroepen hebben nog tot 1 januari de tijd om toegelaten te worden tot het omroepbestel. Naast het behalen van de 50.000 leden, is er ook nog een compleet beleidsplan nodig, inclusief tien concrete tv- en radioformats.

Dat plan wordt vervolgens uitvoerig getoetst (past de omroep binnen het takenpakket van de NPO, wie vormt het bestuur, etc.) door organen als het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur. Die brengen advies uit aan de verantwoordelijke mediaminister, in dit geval Arie Slob, die op zijn beurt een definitief groen licht geeft.

Bron: BM

Bericht delen

Article header image
Article header image

Kabinet investeert in theater op tv: 10 miljoen naar NPO

Tv als podium waar makers en het grote publiek bij elkaar worden gebracht. Het is één van de manieren waarop het kabinet de eerste zes maanden van 2021 de 482 miljoen euro uit het tweede steunpakket voor de culturele sector wil inzetten.

In november kondigde de NPO al aan op deze manier de cultuursector te willen steunen na de petitie Red de kunsten op radio en tv van Stephen Emmer. Hoe de zendtijd wordt gevuld, moet nog worden uitgewerkt. Een toneelstuk laat zich immers niet zomaar filmen alsof het een tv-serie is.

Bron: Parool/BM

Bericht delen

Article header image
Article header image

BM90: Cultuur-tv en Netflixtest

Bron: BM

Bericht delen

Article header image
Article header image

Extra zendtijd voor de kunsten op tv, radio, online en on demand

Het plan van de NPO komt nadat componist Stephen Emmer vorige maand met de petitie #reddekunstenopradioentv opriep om getroffen kunstenaars een platform te geven. Hij sprak namens honderden kunstenaars die hoopten alsnog een medium te krijgen om hun werk te laten zien.

“Samen met de culturele sector, het ministerie van OCW en de omroepen willen we makers en publiek weer bij elkaar brengen”, verklaart Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO, die hiervoor tijdelijk een speciale cultuur-coördinator gaat aanstellen. “In een samenleving die onder druk staat, bevorderen kunst en cultuur juist de sociale samenhang. De behoefte om met elkaar te delen wat we allemaal voelen, is nog nooit zo groot geweest.”

Aan de precieze programmering wordt nu al hard gewerkt en deze wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. Samen met de minister van Cultuur en andere partijen wordt reeds gesproken over de financiering van het actieplan. Het benodigde budget zal volledig ten goede komen aan de productie en de makers. De coördinator cultuur gaat vanuit de NPO aan de slag met het inventariseren van mogelijke registraties. Deze voorstellingen zijn straks met name via NPO 2 extra en NPO Start te zien.

Te denken valt verder aan een openingsprogramma op NPO 1 en aan extra ruimte voor cultuur-tv op NPO 2 en NPO 3. De publieke omroep beschikt bovendien over een enorme schat aan bestaand kunst- & cultuuraanbod dat online en on demand kan worden aangeboden. Daarnaast zal er op audiokanalen NPO Luister, NPO 3FM, NPO Radio 4 en NPO FunX ruimte gemaakt worden voor speciale culturele programmering. Denk dan vooral aan muziek, cabaret en kleinkunst.

Frans Klein, directeur video: “Kunst en cultuur zijn van oudsher zeer belangrijke pijlers in de programmering van de publieke omroep en zullen dat ook altijd blijven. We hopen dat iedereen zo snel mogelijk weer in de theaters en concertzalen kan genieten van al het moois dat de Nederlandse cultuurwereld ons biedt. NPO wil nu met dit plan een mooi alternatief podium bieden.”

Bron: NPO/BM

Bericht delen

Article header image
Article header image

Akkoord over nieuwe omroep-cao

Mede dankzij de grote steun vanuit deze vakbonden kon er donderdag een handtekening worden gezet onder het akkoord, dat zorgt voor een passende structurele loonsverhoging voor werknemers en een code ‘Goed Opdrachtgeverschap’ die betrekking heeft op zzp’ers. De FNV kreeg van haar leden geen mandaat om tot deze nieuwe cao toe te treden. Wel is de FNV partij in de Code Goed Opdrachtgeverschap.

De nieuwe cao is afgesloten voor drie jaar en gaat (met terugwerkende kracht) over de jaren 2019, 2020 en 2021. De cao geldt voor 4900 mediamakers: 3600 werken voor de NPO en 1300 voor de Regionale Publieke Omroep (RPO). Afgesproken is onder meer een structurele loonsverhoging van 5% over 3 jaar. Het gaat om een structurele verhoging van 2,6% per 1 januari 2020, een structurele verhoging van 1% per 1 juli 2020 en 1,4% structureel per 1 april 2021.

De nieuwe cao werd afgesloten dankzij grote steun onder de achterban van de CNV en de grootste vakbond in medialand, de NVJ. Met de steun van maar liefst 97% van alle uitgebrachte stemmen ging de journalistieke vakbond akkoord met het cao-voorstel, dat eind vorige maand na een intensief onderhandelingsproces op tafel kwam. Van de FNV stemde uiteindelijk een derde van de achterban voor het voorstel, waardoor die vakbond niet akkoord kon gaan.

Werkgeversonderhandelaar Gerard Schuiteman: “We zij blij dat we met vakorganisaties een Fair Practice Code voor de inzet van flexibele medewerkers zijn overeengekomen. Dat past bij de publieke omroep als goed opdrachtgever. Net als goede cao-afspraken voor onze werknemers horen er ook goede afspraken te zijn voor de inzet van zelfstandigen bij de publieke omroep. Met dank aan de NVJ en CNV ligt de code er nu. Al met al zijn we tot een evenwichtig pakket aan afspraken gekomen, waaruit ook de waardering van de omroepen blijkt voor onze flexibele medewerkers.”

Een ander belangrijk onderdeel van de nieuwe cao is om het nabestaandenpensioen van ‘opbouwbasis’ te wijzigen in ‘risicobasis’. Deze aanpassing is noodzakelijk om te voorkomen dat de pensioenpremie onevenredig stijgt, waardoor er geen loonruimte meer zou zijn. Dit is een minder gunstige regeling, omdat het nabestaandenpensioen met ingang van 1 januari 2021 voortaan alleen verzekerd is tijdens het dienstverband. Het opgebouwde nabestaandenpensioen tot 31 december 2020 blijft echter staan. In de loop van 2021 wordt er verder gesproken over mogelijke aanvullende afspraken, want dan komt er op dit onderwerp meer duidelijkheid vanuit politiek Den Haag over de uitwerking van het Pensioenakkoord.

Wat betreft medezeggenschap is afgesproken dat omroepen (die dat nog niet hebben) een redactieraad instellen, die vanuit het oogpunt van redactionele onafhankelijkheid gaat adviseren over het media-aanbod van die omroep.

Bron: NPO/BM

Bericht delen

Article header image
Article header image

Omroepen en NPO presenteren Concessiebeleidsplan 2022-2026

Een aantrekkelijke, veelkleurige, impactvolle en voor alle Nederlanders vindbare mix aan programma’s is cruciaal voor de toekomst van de publieke omroep. Het toegenomen gebruik door Nederlanders van on demand-platforms stelt NPO en omroepen daarbij in staat om het publiek nog beter te bedienen.

Eén van de belangrijkste onderdelen van dit nieuwe concessiebeleidsplan is dat NPO de beweging maakt naar een programmering op basis van genres, in plaats van de netten en zenders. De inhoud van de programma’s staat voorop, pas daarna wordt bekeken via welk kanaal, bijvoorbeeld lineair of on demand, deze programma’s worden uitgeserveerd.

Impact
Om vervolgens nog beter te beoordelen of het publiek goed wordt bereikt, introduceert de NPO naast de bestaande publieksonderzoeken een nieuw meetinstrument: de impactbelevingsmeter. Tv-kijkers beoordelen straks dagelijks via representatief onafhankelijk panelonderzoek de door hen beleefde persoonlijke en maatschappelijke impact. De uitkomsten, in combinatie met het uiteindelijk gerealiseerde bereik van de titel, vormen samen de ‘impactbelevingsscore’. Zo kunnen NPO en omroepen het programma-aanbod nog beter afstemmen op de wens van het publiek.

Betrouwbaar
Shula Rijxman, voorzitter raad van bestuur NPO: “We willen een belangrijke rol blijven vervullen in het dagelijkse leven van alle Nederlanders: informatief, eigentijds, relevant, onafhankelijk én betrouwbaar. De NPO is en blijft een belangrijk anker voor Nederland. Juist nu desinformatie meer en meer opkomt, is het belang van een onafhankelijke publieke omroep op alle platforms groter dan ooit. We willen een persoonlijk platform bieden waar kijkers en luisteraars op kunnen leunen, óók in tijden van onrust en crisis.”

Arjan Lock, voorzitter van het College van Omroepen (CvO): “Dit nieuwe concessiebeleidsplan zet het publiek op de eerste plaats door te focussen op de inhoud van de programmering. Het plan benadrukt hoe belangrijk de maatschappelijke verankering van de publieke omroep is en welke cruciale rol omroepen door hun verscheidenheid daarin spelen. Met dit plan kunnen we flexibel meebewegen met wat de tijd en de samenleving van ons vraagt.”

Het concessiebeleidsplan moet eens in de vijf jaar worden gemaakt en aangeboden aan het ministerie van OCW.

De vier hoofdambities uit het Concessiebeleidsplan 2022-2026:
Kwalitatief, veelkleurig en waardevol aanbod
We willen dat alle Nederlanders – ongeacht leeftijd, gender, opleiding, geografische spreiding, etnische achtergrond of beperking – de NPO blijven herkennen en waarderen om de kwaliteit en de relevantie van zijn aanbod.

Kanalen en diensten die aansluiten bij het mediagedrag
We willen ons aanbod integraal programmeren, dus vertrekkend vanuit de behoeften en het mediagedrag van het publiek kijken we welk aanbod, op welk tijdstip het beste kan worden geplaatst op welk aanbodkanaal.

Verbonden met publiek en maatschappij
We zijn een breed gedragen publieke omroep waarmee alle mensen in Nederland zich verbonden voelen, en die verankerd is in de samenleving.

Toegankelijk, vindbaar en herkenbaar
We bieden onze aanbodkanalen en diensten aan in een herkenbare en veilige publieke context en het publiek heeft hier gemakkelijk toegang toe.

Download hier het Concessiebeleidsplan 2022-2026

Bron: NPO/BM

Bericht delen

Article header image
Article header image

Red Bee Media: spin in internationaal web

Het is nog maar eens gezegd: iedere dag kijken miljoenen mensen op alle continenten naar televisieprogramma’s die worden voorbereid, beheerd, uitgezonden en gestreamd door Red Bee Media, met 2.300 media-experts in Europa, het Midden-Oosten, Azië-Pacific en Noord-Amerika. Met zijn portfolio van end-to-end managed services biedt Red Bee innovatieve oplossingen voor de hele keten van content delivery, van live & remote productie, managed OTT, distributie, mediamanagement, access services en content discovery tot playout and postproductie.

In Nederland heeft het bedrijf een kleine tweehonderd medewerkers in dienst, inclusief circa zestig radiotechnici op locatie. Het overige personeel opereert vanuit twee gebouwen: Gateway C op het Media Park in Hilversum en de MCR (Master Control Room) in het NOS Videocentrum. Alleen daar al worden via de zogeheten Channelstore zo’n 1100 radio- en televisiezenders doorgegeven.

Connectiviteitshub
In 2021 bestaat de Media Gateway twintig jaar en ook Jeroen de Kort en David van Kemenade kunnen zeggen dat ze er vanaf het begin bij waren. De Kort werkte voor Ericsson dat in 2000 ging samenwerken met het NOB, waarna hij de overstap maakte naar het facilitaire bedrijf. “Het doel met de Media Gateway was een connectiviteitshub te bouwen. Het was de tijd van de opkomst van commerciële omroepen en nieuwe telecompartijen en operators en die partijen moesten bij elkaar worden gebracht, ook al omdat fysieke afstanden toen nog voor beperkingen zorgden. Inmiddels is die rol allang niet meer beperkt tot Nederland. Dankzij Red Bee Media zijn we de spin in een internationaal web, de partij die alles met iedereen verbindt.”

Red Bee
Alles komt samen in het (zwaar beveiligde) kelderknooppunt van de Media Gateway “en al die signalen zijn real time”, weet David van Kemenade, ook al twintig jaar actief in de broadcastwereld. Hij begon als student bij de Britse BBC, werkte tussendoor twee jaar voor de VRT en belandde dertien jaar geleden bij wat toen nog net NOB heette. “De tak van sport waar ik in werk, de distributie van kanalen, dat is ook naar veel afnemers tegelijk; een kleine vijftig, als je het Europees bekijkt. Alleen al in Nederland krijgen we vijftien grote kabelaars en kleinere distributiepartijen binnen.”

Tienduizend kanalen
Na een rondleiding door het imposante glasvezelknooppunt in de kelder van de Media Gateway vindt het gesprek plaats in Red Bee’s Master Control Room, gevestigd in het NOS Videocentrum. In Nederland zijn inmiddels alle grote omroepen daarop aangesloten: de signalen van de NPO, NOS, RTL, Talpa/SBS, FOX (inclusief sport) en de live uitzendingen van NLZIET. Van Kemenade: “We bedienen aan de ene kant broadcasters die zeggen: geef ons signaal aan iedereen waar we een deal mee hebben. Dus de publieke omroep vraagt: zorg ervoor dat NPO 1, 2 en 3 en de themakanalen bij Ziggo en KPN terechtkomen en tegelijkertijd zeggen die partijen: geef ons tientallen andere kanalen die onze kijkers ook willen hebben. Via grote satellietschotels op het dak kunnen we daar zo circa tienduizend kanalen aan toevoegen als daar vraag naar is.”

“Met dat centraliseren hebben we in het begin gepionierd en nu wordt het overal gekopieerd”

“Het concept waar de Channelstore op drijft, is eigenlijk ook al zo’n twintig jaar geleden voorzichtig geboren”, beseft Van Kemenade. “Dat kwam vooral door de opmars van digitale televisie. De markt had toen iets van: het is wel handig om hier even samen te spannen. Want het zijn toch best investeringen en in het begin kijkt niemand. Met dat centraliseren hebben we in het begin wel gepionierd. Ook via het AV Expertisecentrum, zoals dat toen heette. En nu zijn we dat overal aan het kopiëren: het staat ook in Londen en Parijs, terwijl in Stockholm en Helsinki de volgende fase wordt voorbereid. Mijn werk is: wat willen de klanten en wat zijn de trends? Dat is duidelijk meer flexibiliteit. Dat zie je ook met COVID-19: ineens verandert het patroon van mensen en daar moet je op kunnen inspelen. Bijvoorbeeld via de internettelevisiediensten die we helpen ondersteunen.”

‘Groene koeling’
Hoewel hun taken en functies sterk verschillen, werken Van Kemenade en De Kort nauw samen. “Want alles heeft met alles te maken”, constateert laatstgenoemde. “Betrouwbare hosting, daar drijft onze hele service op. Als je kijkt naar het datacenter, dan kunnen we ons meten met de grotere spelers. Er is ook veel in geïnvesteerd. In 2015 bijvoorbeeld is een noodstroomvoorziening gebouwd en we nemen het milieu heel serieus. Een datacenter is een enorme energieverbruiker, maar we doen veel meer aan ‘groene koeling’ door maximaal gebruik te maken van de buitentemperatuur en we hebben onze UPS-installatie (Uninterruptible Power Supply, red.) vernieuwd. Alles voor de stabiliteit en continuïteit ten behoeve van onze klanten. En we zitten hier boven NAP, ook als je de kelder ingaat. In Amsterdam zijn er veel datacenters die dat niet hebben. Dat maakt het voor sommige partijen extra interessant om voor ons te kiezen, een locatie waar je nooit natte voeten krijgt…”

Red Bee Media
Zowel in de Media Gateway als in de MCR wordt Red Bee Media´s dienstverlening op het gebied van internettelevisie steeds belangrijker, vult David van Kemenade aan. “Wij kunnen on demand video’s publiceren en hosten voor wie dan ook, maar ook live kanalen streamen. NLZIET bijvoorbeeld gebruikt ons platform. En we hebben nu twee nieuwe diensten gelanceerd: een gericht op Afrika en een op het Midden-Oosten.”

“Daar zie je een heel leuk samenspel. De eindprocessing gebeurt hier op ons platform; sommige kanalen die daarop 24/7 te zien zijn, komen ook van hier, via de schotels op het dak of al die verbindingen die de Media Gateway biedt. Maar andere kanalen zijn moeilijker te ontvangen, bijvoorbeeld die echt op het Midden-Oosten zijn gericht. In zulke gevallen gaan we dan naar dat gebied toe om ze op te pikken; via kleine servers waar software van ons op staat, die we monitoren en beheren op afstand. Een partner daar stuurt de signalen die we nodig hebben via een zeer goed beveiligde internetverbinding.”

Tentakels
Jeroen de Kort: “We hebben ook eigen verbindingen naar Amsterdam, dat naast Frankfurt internationaal gezien hét knooppunt is, zodat ook onze internetconnectiviteit redundant is uitgevoerd. Engeland en Stockholm zijn eveneens op dat netwerk aangesloten zodat we ook op die locaties vergelijkbare diensten kunnen leveren. Zo spreidt de connectiviteitshub zijn tentakels verder uit. Die innovatie is wel mooi om te zien. Iets wat lokaal ontstaat, wordt onder de vleugels van Red Bee Media steeds verder versterkt.”

“Ik verwacht dat partijen in de toekomst meer zullen kiezen voor een hybride cloud”

“Er is vaak gezegd: lineaire televisie verandert snel, uiteindelijk wordt het allemaal on demand. Dat is voor een deel ook wel zo, maar er zal altijd een hang blijven naar live bewegend beeld, op een niche kanaal of tijdens een evenement”, weet David van Kemenade. “En nog een trend: de flexibiliteit van de cloud. Je kunt on demand capaciteit inhuren zonder voorinvesteringen. We bouwen nu ook een zogeheten point of presence van de Channelstore, waar we signalen innemen of juist afgeven die we bouwen in de public cloud. Daar heb je weer de connectiviteit voor nodig die vanuit de datacentra van Jeroen komt. Ik denk dat het gebruik van die publieke cloud steeds verder gaat. Maar het is fijn dat wij kunnen kiezen tussen onze eigen spullen die we hebben in ons eigen datacentra en een derde partij. Wat is het meest voordelige voor onze klant? Waar het ook op uitkomt, we kunnen het allemaal ondersteunen en dat vind ik een fijn gevoel. We gaan niet gauw verrast zijn.”

redbeeschotel564

Veiligheid
“Ik verwacht dat partijen in de toekomst meer zullen kiezen voor een hybride cloud”, aldus Jeroen de Kort. “Ze willen de contentproductie in eigen beheer houden en niet outsourcen, maar voor een deel zullen ze kiezen voor een betrouwbaar datacenter waarbij extra aan veiligheid wordt gedaan. Aan die security hebben klanten heel veel behoefte. En ze zien wel in dat ze dat heel lastig op hoog niveau in eigen beheer kunnen doen.”

David van Kemenade knikt instemmend: “De grootste prestatie in mijn ogen is dat de mensen die hier zitten ervoor zorgen dat onze diensten ongestoord zijn blijven lopen. Ook nu met corona. Ik denk dat het een wake-up call is voor bedrijven die denken: zo’n managed service provider is leuk, maar ik kan het net zo goed zelf. Die gaan merken hoe moeilijk het is om altijd te moeten voldoen aan de eisen die we hebben besproken als dat niet je core business is. Wij hebben hier twintig jaar geleden iets neergezet en eindeloos verfijnd. Nu kunnen we dat overal neerzetten, in alle soorten en maten. En we blijven werken aan innovatie, elke dag weer.”

Bron: BM/Jeroen te Nuijl
Foto’s: Patrick Loosman

Bericht delen

Article header image
Article header image

Opsporing Verzocht krijgt minder zendtijd

De politie is niet blij met deze plannen. Een woordvoerder van de korpsleiding zegt tegen de NOS dat vooral de lange zomerstop een groot probleem is voor de politie. “Criminaliteit stopt niet in de zomer”, aldus de woordvoerder.

Het inkorten van de uitzending van 50 naar 30 minuten noemt hij “niet ideaal”, maar daarover wil de politie volgens hem best in gesprek. “Net als over de vorm en hoe je het programma kunt vernieuwen. Maar een lange zomerstop is wel echt een probleem.” Hij laat weten dat er nog gesprekken lopen met AVROTROS en de NPO.

Vernieuwing
Volgens een woordvoerder van NPO zijn “vernieuwing en nieuwe initiatieven” redenen om in het programma te snijden. “Opsporing Verzocht blijft een prominente plek houden op NPO 1. We vernieuwen doorlopend en samen met AVROTROS willen we ook dit programma toekomstbestendig houden”, staat in een verklaring van de NPO.

In de verklaring staat verder dat de NPO denkt dat Opsporing Verzocht nog beter tot zijn recht komt om 21.30 uur, op de vaste dinsdagavond. De NPO zegt verder in gesprek te zijn met de betrokken partijen om Opsporing Verzocht “op een eigentijdse manier te blijven ondersteunen, ook op onze andere platforms”.

Tips leiden regelmatig tot arrestaties
Na een proefaflevering in oktober 1975 ging het programma pas echt van start op 15 november 1982. Eerst met maandelijkse uitzendingen, later werd het programma wekelijks uitgezonden.

In het programma vraagt de politie kijkers om informatie over zaken waaraan in de uitzending aandacht wordt besteed. Regelmatig leiden de tips die de politie hierna binnenkrijgt tot de arrestatie van een verdachte. Het programma wordt sinds 2005 gepresenteerd door Anniko van Santen. Wekelijks kijken gemiddeld ruim 1 miljoen mensen naar Opsporing Verzocht.

Bron: NOS/BM

Bericht delen