Dinsdag 16 januari 2018

Ziggo mag programmaraden negeren

Ziggo heeft het recht om het advies van vier programmaraden te negeren en zenders uit het analoge zenderpakket te halen. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Zaken die door andere programmaraden zijn aangespannen lopen nog. De uitspraak van het Commissariaat geldt in vier zaken die door programmaraden zijn aangespannen tegen Ziggo. Het verzoek tot handhaving die de programmaraden – Friesland, Delft, Amstelveen en Limburg – hebben ingediend zijn door het CvdM afgewezen.

Kijkers waren het niet eens met een gereduceerd aantal analoge televisiezenders dat te ontvangen was via kabelaar Ziggo. Kijkers moesten daarbij een zelfde bedrag blijven betalen voor minder te ontvangen zenders. In het geval van negen andere programmaraden is binnen enkele weken een uitspraak van het Commissariaat te verwachten. Een programmaraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de kabelexploitant adviseert bij de samenstelling van het wettelijk basispakket op de kabel.

Een aantal klachten is gemeld bij het Meldpunt Kabelklachten, opgericht door het SP-kamerlid Jasper Van Dijk. De klachten hebben voornamelijk betrekking op het analoge zenderaanbod. Bij de onderbouwing van de besluiten baseert het CvdM zich op een eerdere uitspraken van de rechtbank in Groningen en van de Raad van State. Ziggo mag dus zelfstandig besluiten over het aantal analoge zenders, maar luistert daarbij wel naar de adviezen van de raden. De programmaraden hebben zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit.

Bron: Tweakers.net/De Telegraaf

Bericht delen