Dinsdag 16 januari 2018

YouCa teleurgesteld over besluit CBb

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft besloten dat zij zich achter het oordeel van OPTA schaart dat voor nieuwe initiatieven geen toegang tot de kabelnetwerken hoeft te worden geregeld, omdat op de televisiemarkt in de reguleringsperiode voldoende concurrentie verwacht wordt. Het CBb heeft dit besluit genomen na tweemaal eerder besluiten van OPTA om de kabel open te stellen te hebben vernietigd. YouCa, de organisatie die streeft naar het zo snel mogelijk tegen lagere tarieven aanbieden van kabeltelevisie aan consumenten in Nederland, is teleurgesteld over deze beslissing.

Harry Kramer van YouCa: “YouCa concludeert dat – na jaren van strijd in het belang van YouCa, andere initiatiefnemers en de consumenten – de historische vergissing van OPTA om zich aan de zijde van de kabelexploitanten op te stellen in rechte definitief is geworden. Dit is slecht nieuws voor de dienstenontwikkeling in Nederland en dus voor de consument die hiermede uitzicht op gereguleerde keuzevrijheid wordt onthouden.”

YouCa zal haar pogingen om open toegang tot de kabel te krijgen voortzetten. De onlangs gewijzigde Telecomwet en Mediawet bieden daartoe al een opening per 1 januari 2013. YouCa is van mening dat concurrentie op de markt van omroepdistributie alleen tot stand komt wanneer er sprake is van een open kabel naast een open (KPN) kopernetwerk. Glasvezeluitrol zal stagneren door een te dominante kabel. Een glasvezelnetwerk met de dekking van het kabelnetwerk is er niet en zal in de komende jaren ook niet ontstaan.

Uit een recent onderzoek van de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) blijkt ook dat volwaardige competitie niet tot stand kan komen bij de (huidige) asymmetrische regulering van de netwerken. YouCa zal het oordeel van het CBb nog nader bestuderen en binnenkort bekend maken langs welke (juridische-) lijnen zij haar pogingen om de kabel te openen zal vervolgen.

Bron: Youca

Bericht delen