Woensdag 17 januari 2018

Wet DBA zorgt voor onrust

“De Wet DBA is een onding.” Jochem van den Berg (foto), specialist loonheffingen en arbeidsrecht bij MTH, windt er geen doekjes om. De nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA), die op 1 mei stuivertje wisselt met de VAR, is in ieder geval reden voor onrust; zowel bij freelancers als opdrachtgevers.

Aanleiding voor accountantskantoor MTH om – samen met Certified Media Professionals – een informatieavond te organiseren. Een bijeenkomst met zo’n veertig verontruste freelancers die veel ogen opende, maar de onrust niet kon wegnemen. De nieuwe wet stelt dat opdrachtgevers en opdrachtnemers hun contract of modelovereenkomst van tevoren kunnen voorleggen aan de Belastingdienst. Als zij met een goedgekeurd contract werken, geeft dit de opdrachtgever vooraf (fictieve) zekerheid of er wel of geen sprake is van een dienstbetrekking.
Als een opdrachtgever meer zekerheid wil hebben over het al dan niet afdragen van loonheffingen voor een zzp-er die voor hem werkt, heeft hij twee opties: hij legt het contract voor aan de Belastingdienst, die vervolgens binnen zes weken uitsluitsel geeft of de arbeidsverhouding kwalificeert als dienstbetrekking (dus loonheffingen), of hij maakt gebruikt van een goedgekeurd modelcontract.

In het aprilnummer van Broadcast Magazine is een uitgebreide reportage te lezen over de gevolgen van de nieuwe wet. Nog geen abonnee? Klik hier en maak gebruik van de speciale actie.

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen